ธ.กรุงเทพ หนุน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2021 ฟื้นเชื่อมั่นประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2021 หนุนกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นความเชื่อมั่นให้ประเทศ

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และคณะนักกรีฑาทีมชาติ

ในโอกาสธนาคารสนับสนุนจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับโลก “Amazing Thailand Marathon Bangkok 2021” ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการประเภทควอเตอร์มาราธอน (หรือ มินิมาราธอน) ระยะทาง 10 กิโลเมตร ในชื่อ “Bangkok Bank 10K” โดยธนาคารได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งแรก ในปี 2018

ทั้งนี้ งาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2021 ภายใต้มาตรฐานการจัดการแข่งขันที่เป็นสากล และการบริหารงานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี รวมถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศไทย สามารถช่วยดึงดูดนักกีฬาและนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทย ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนคนไทยอีกทางหนึ่งด้วย