กรมบัญชีกลาง จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7

กรมบัญชีกลาง จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7

หากหน่วยงานของรัฐใช้เงินงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ก็จะส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานนั้นประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีแห่งความภาคภูมิใจ พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รับชมพร้อมกัน 7 กุมภาพันธ์ นี้ ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ถ่ายทอดสด ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรมบัญชีกลาง

🔻🔻🔻

https://www.facebook.com/CGDthailand

และยูทูบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

🔻🔻🔻

https://www.youtube.com/channel/UCAsMSKv4okkTVpQQxSfdnmw

จัดโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง