เบอเคซ่า เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม นวัตกรรมคนไทย ตั้งเป้าส่งออก 200 ตัน

เบอเคซ่า เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม ไอเดียนวัตกรรมคนไทย ตั้งเป้าส่งออก 200 ตัน

ณัฐพงษ์ ปันตา เกษตรกรหนุ่ม จากเชียงใหม่ ใช้นวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยร่วมกับภาครัฐ ผลิต “เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมคุณภาพสูง” ภายใต้ แบรนด์ “เบอเคซ่า”

ได้รับใบรับรองสินค้า MIT เน้นทำการตลาดออนไลน์  ทั้งในและต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ CLMV จีน ปากีสถาน อินเดีย แห่ให้ความสนใจ ตั้งเป้าส่งออกปีนี้ 150-200 ตัน ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมดังกล่าวรวมแล้วมากกว่า 1,000 ไร่ พร้อมระดมทุนสตาร์ตอัพขยายธุรกิจ

คุณณัฐพงษ์ ปันตา หรือ คุณแม็ค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปันศิริ อกรีเค้าเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของ ผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม แบรนด์ “เบอเคซ่า” เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานด้านเกษตร รวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ในการทำเกษตรจากครอบครัว

จึงได้ก่อตั้งธุรกิจผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมในรูปแบบ ทะเบียนพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2555 ที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และได้ดำเนินการจดทะเบียนรูปแบบบริษัท ในปี 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ทำธุรกิจผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม และได้รับการรับรองสินค้ามาตรฐานของไทยสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจการค้าขาออก

คุณณัฐพงษ์ ปันตา หรือ คุณแม็ค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปันศิริ อกรีเค้าเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของ ผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม แบรนด์ “เบอเคซ่า”

ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธ์ุควบคุมเพื่อการค้า ใบอนุญาตส่งออกเมล็ดพันธ์ุควบคุมเพื่อการค้า และได้รับใบรับรองสินค้า MIT โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งการเป็น สมาชิกของสมาคมเมล็ดพันธ์ุแห่งประเทศไทย

คุณแม็ค ให้ข้อมูลต่อว่า เมื่อหลายปีก่อนได้มีโอกาสไปเข้าร่วมโครงการด้านนวัตกรรมเกษตรของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง พร้อมกับได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมคุณภาพสูง จึงได้นำองค์ความรู้ มาพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นแบรนด์ “เบอเคซ่า”

เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมคุณภาพสูง จำหน่ายให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่ ต่อมาได้ขยายตลาดไปยังจังหวัดใกล้เคียง และเมื่อ 2-3 ปีมานี้ได้ขยายตลาดไปทั่วประเทศ และต่างประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์

“ปัจจุบันผมมีลูกไร่ที่ปลูกผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม แล้วมากกว่า 1,000 ไร่ และจะเพิ่มพื้นที่ปลูกให้มากยิ่งขึ้นอีก เพื่อตอบสนองความต้องการวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV เป็นประเทศที่มีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น”

“จึงมีความต้องการเมล็ดพันธุ์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ประเทศเหล่านี้ยังไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงเองได้ ในปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเปิดตลาดทดลองจำหน่ายในประเทศเมียนมา โดยได้มีการเปิดบริษัทลูกไว้สำหรับทำการตลาดที่ เมืองพะโค คือ บริษัท เบอเคซ่า เมียนมาร์ จำกัด

สำหรับจุดเด่นของเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม เบอเคซ่า (BEUKEZA) ได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และได้นำเอาสายพันธุ์จากงานวิจัยของภาครัฐ นำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์จากงานวิจัยของภาครัฐ

เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ที่จะได้ใช้เมล็ดพันธุ์ไทยที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานสายพันธุ์ที่ทนต่อโรค และให้ผลผลิตสูง พร้อมกับสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนเกษตรกร ได้อยู่ดีกินดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อสังคมของทางบริษัทเช่นกัน

“เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม มีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ได้แก่ 1. พันธุ์ BKS 6619 ฝักใหญ่ และยาวมาก เมล็ดใหญ่ ผลผลิตสูง ต้านทานโรคทางใบ ลำต้นใหญ่ ตัดต้นทำข้าวโพดหมักได้ดี 2. พันธุ์ BKS 6303 ฝักใหญ่ น้ำหนักดี ผลผลิตสูง ต้านทานโรคทางใบ 3. สายพันธุ์ BKS 688 ฝักคู่ ยืนต้นนาน ทนทานโรค ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และ 4. สายพันธุ์  BKS 333 ฝักใหญ่ ลำต้นแข็งแรง หักเก็บใหญ่ ได้น้ำหนัก สายพันธุ์ที่ปรับตัวง่าย เพราะสามารถเก็บแห้งได้ ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมทั้งในและต่างประเทศ”

ด้านพื้นที่การผลิต เจ้าของธุรกิจ บอกว่า ปัจจุบัน มีเครือข่ายเกษตรพันธะสัญญาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมกันมากกว่า 1,000 ไร่ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้กว่า 300 ตัน ทั้งนี้ มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนเครือข่ายเกษตรกร และพื้นที่การปลูก ให้ได้  5,000 ไร่ภายใน 2-3 ปีนี้ เพื่อให้สามารถรองรับตามความต้องการลูกค้าที่เติบโตขึ้น ส่วนในปีนี้ตั้งเป้าหมายขยายตลาด ไปกัมพูชา และลาว ด้านตัวแทนจำหน่ายในเมียนมา ให้เพิ่มมากขึ้น

“บริษัทวางแผนการขายครบวงจร ทั้ง ออนไลน์ ออฟไลน์ พร้อมทั้งการให้ปรึกษาต่างๆ ร่วมกันกับพันธมิตรธุรกิจคู่ค้า ทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศ CLMV รวมทั้งประเทศจีน และตลาดประเทศใหม่ เช่น อินเดีย ปากีสถาน พร้อมกับยังมีบริษัทลูกในประเทศเมียนมา ช่วยทำด้านการตลาด และการจัดจำหน่าย และกระจายสินค้า โดยตั้งเป้าจะส่งผลิตภัณฑ์ออกไปขายยังประเทศเหล่านี้ ประมาณ 150-200 ตัน ในฤดูการปลูกของปี 2565-2566 นี้”

สำหรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า กรรมการผู้จัดการ ระบุว่า ได้วางเป้าหมาย เพื่อสร้างรายได้ และความเติบโต ด้วยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย ในประเทศจีน อินเดีย และกลุ่มประเทศ CLMV ให้มากขึ้น

เพื่อปูฐานไปสู่การขยายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีแผนการที่จะระดมทุนแบบสตาร์ตอัพ เป็นพันธมิตรธุรกิจแบบการร่วมลงทุน (Venture Capital) เพื่อสร้างความยั่งยืน และมั่นคงให้กับเกษตรกรไทยด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”

สนใจผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวแบรนด์ เบอเคซ่า (BEUKEZA) หรือร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย และร่วมลงทุนกับ บริษัท ปันศิริ อกรีเค้าเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด   สามารถติดต่อ ได้ที่ โทร. 091-753-8323 e-mail : [email protected] FB Fanpage https://www.facebook.com/beukezacornseed

สำหรับบริษัทในประเทศเมียนมา สามารถติดต่อได้ที่ Beukeza Myanmar Company Limited, No.205/B,Kyee Nyi Kan Street,Mazin Quarter,Bago Township,Bago Region,Myanmar Contact 09456566456,09765978995 e-mail : [email protected]