เครื่องฆ่าเชื้อโรคอัจฉริยะฯ มธ. คว้ารางวัล การประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 48

เครื่องฆ่าเชื้อโรคอัจฉริยะฯ มธ. คว้ารางวัล การประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 48

 

“เครื่องฆ่าเชื้อโรคอัจฉริยะ สำหรับฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พืช และธัญพืช” คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ผลงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 48 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

เครื่องฆ่าเชื้อโรคอัจฉริยะ สำหรับฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พืช และธัญพืช ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับลดการปนเปื้อนจากเชื้อ อันเป็นสาเหตุโรคในเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ คิดค้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งนวัตกรรมนี้ สามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคในเมล็ดพันธุ์พืชแบบอัตโนมัติ ได้ตั้งแต่ 1-95 องศาเซลเซียส โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิในแต่ละจุดไม่เกิน ± 0.1 องศาเซลเซียส และมีระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ Microprocessor Controller

เครื่องฆ่าเชื้อโรคอัฉริยะตัวนี้ ผลิต Container จากสเตนเลสสตีล สำหรับแช่เมล็ดพันธุ์พืชด้วยน้ำร้อน สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดี และมีค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิในแต่ละจุดไม่เกิน  ± 0.1 องศาเซลเซียส มีระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ตามช่วงเวลาที่โปรแกรมฆ่าเชื้อโรคกำหนด มีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงเกินกำหนด มีระบบแสดงสถานะของการทำงานด้วยตัวเลข และตัวอักษรเรืองแสง รวมถึงมีระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ Microprocessor Controller นวัตกรรมนี้มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสำหรับการแช่เมล็ดพันธุ์พืชแต่ละชนิด และสามารถตั้งค่าความร้อนของน้ำได้ด้วยตนเอง เมื่อจบโปรแกรมการทำงาน เมล็ดพันธุ์พืชจะถูกยกขึ้นจากน้ำร้อนโดยอัตโนมัติ เพื่อรอการนำไปเพาะปลูก