MTL จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “MUANG THAI LIFE CONVENTION 2020”

เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “MUANG THAI LIFE CONVENTION 2020”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)     ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศฝ่ายขายประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ “MUANG THAI LIFE CONVENTION 2020

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติยศและฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ให้กับสุดยอดนักขายของบริษัทฯ ที่มีผลงานขายยอดเยี่ยมด้วยความเป็นมืออาชีพและทุ่มเทความสามารถรวมถึงให้การบริการที่ดีแก่ผู้เอาประกัน ภายใต้กฎระเบียบและจรรยาบรรณตัวแทนที่กำหนด

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมีนางยุพา ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ @เซ็นทรัลเวิลด์