เอกา โกลบอล ปักธงปี 65 ลุยตลาดอินเดีย-ทุ่มงบตั้งโรงงานใหม่

เอกา โกลบอล ปักธงปี 65 ลุยตลาดอินเดีย-ทุ่มงบตั้งโรงงานใหม่
เอกา โกลบอล ปักธงปี 65 ลุยตลาดอินเดีย-ทุ่มงบตั้งโรงงานใหม่

เอกา โกลบอล ปักธงปี 65 ลุยตลาดอินเดีย-ทุ่มงบตั้งโรงงานใหม่

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด (EKA GLOBAL) ผู้นำตลาดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร (Longevity Packaging) เปิดเผยว่า มองตลาดบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียทั้งปี 2564 จะเติบโตสูงขึ้นในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกที่คาดว่าจะเติบโตในอัตราไม่ต่ำกว่า 30-35% ต่อปี โดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานที่เห็นการเติบโตสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

โดยมีผลมาจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยด้านอาหารและสุขอนามัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา อาทิ อินเดีย อินโดนีเซีย และบราซิล เป็นต้น

นายชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด (EKA GLOBAL)
นายชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด (EKA GLOBAL)

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตในโรงงานที่ประเทศไทย นับเป็นไลน์การผลิตใหม่ ลำดับที่ 10 มีกำลังการผลิตกว่า 350 ล้านชิ้นต่อปี หรือเพิ่มขึ้นอีก 15% จากกำลังการผลิตเดิม 2,500 ล้านชิ้นต่อปี มาอยู่ที่ 2,850 ล้านชิ้นต่อปี เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก โดยกำลังการผลิตใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จ พร้อมเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์แล้วในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมขยายการลงทุนในประเทศอินเดียมากขึ้น โดยในปี 2565 เตรียมตั้งโรงงานใหม่ที่อินเดีย 1 แห่ง ในเมือง PUNE โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

“ตลาดอินเดีย เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในมิติของขนาดตลาดอาหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และอินเดียมีจำนวนประชากรสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก มีทรัพยากรด้านอาหารที่สมบูรณ์ ขณะที่เศรษฐกิจของอินเดีย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และรายได้เฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นเรื่อยๆ ทางด้านความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ในอินเดีย ก็เติบโตมากขึ้นทุกๆ ปี “อินเดีย” จึงเป็นประเทศเป้าหมายในการขยายธุรกิจของเอกา โกลบอล”

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า เอกา โกลบอล ตั้งเป้าเติบโตเท่าตัว ภายใน 5 ปี จะมียอดขายเพิ่มเป็น 3,000 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายจะเป็น Top 5 ของบริษัทผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหารของโลก ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจร 360 องศา ตามแนวทาง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว

เอกา โกลบอล ปักธงปี 65 ลุยตลาดอินเดีย-ทุ่มงบตั้งโรงงานใหม่
เอกา โกลบอล ปักธงปี 65 ลุยตลาดอินเดีย-ทุ่มงบตั้งโรงงานใหม่

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “กรีนโปรดักต์” อย่างจริงจัง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

1. บรรจุภัณฑ์ Bioplastic (PLA) ที่ผลิตจากวัตถุดิบส่วนหนึ่งที่มาจากธรรมชาติ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด หรือ อ้อย เป็นต้น 2. บรรจุภัณฑ์ Biodegradable ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติทั้งหมด และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 3. บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PCR) หรือ เรซิ่น รีไซเคิล ฯลฯ