‘สสว.’ จับมือ ธ.ออมสิน และภาคีเครือข่าย เปิดแผนส่งเสริมเอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

‘สสว.’ จับมือ ธ.ออมสิน และภาคีเครือข่าย เปิดแผนส่งเสริมเอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุน

สสว. เอ็มโอยู ธนาคารออมสิน หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สนับสนุนเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งทุนในการดำเนินธุรกิจ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ที่ผ่านมา สสว. ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนหลายแห่ง โดยเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานของ สสว. คือ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ขยายช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงแหล่งทุน

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง สสว. ธนาคารออมสิน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

“การลงนามฯ ครั้งนี้ คือ หนึ่งในโครงการรูปธรรมของ สสว. เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นทิศทางการดำเนินการเพื่อผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเอสเอ็มอีให้มากที่สุด”

นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ

นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างมาก ธนาคารจึงออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อสอดรับกับนโยบายเปิดประเทศ

ความร่วมมือระหว่าง สสว. ธนาคารออมสิน และ 5 ภาคีเครือข่ายสำคัญของไทยครั้งนี้ ช่วยให้เอสเอ็มอีเดินหน้าธุรกิจได้เต็มที่ ด้วยสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนเป็นพิเศษ คือ ‘สินเชื่อ SMEs ที่มีเงิน’ สำหรับเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ช่วยเสริมสภาพคล่อง เพื่อการลงทุน หรือนำไปไถ่ถอนสัญญาขายฝากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยพิจารณาจากที่ดินซึ่งเป็นหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคาประเมินราชการไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.99% ตลอดสัญญา ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี โดยปลอดชำระเงินต้น 2 ปี ยื่นกู้ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

นอกจากนี้ยังเปิด ‘สินเชื่อ GSB Smooth BIZ’ เงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 2.99% ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท รวมถึงสินเชื่ออื่นตามมาตรการช่วยเหลือต่างๆ อาทิ สินเชื่อ Soft Loan สำหรับเอสเอ็มอีท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สินเชื่อ Soft Loan ธปท. เพื่อฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น

'สสว.' จับมือ ธ.ออมสิน และภาคีเครือข่าย เปิดแผนส่งเสริมเอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุน
‘สสว.’ จับมือ ธ.ออมสิน และภาคีเครือข่าย เปิดแผนส่งเสริมเอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุน

ทั้งนี้ หน่วยงานพันธมิตรที่เคยได้ร่วม MOU กับ สสว. มีการเปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่สนใจและต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมภายในงานดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งประกอบด้วย แพลตฟอร์ม TikTok บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) Bank of China (Thai) บริษัท เทลสกอร์ จำกัด บริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus) สถาบันมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย และ บริษัท เจนโทเซีย จำกัด

'สสว.' จับมือ ธ.ออมสิน และภาคีเครือข่าย เปิดแผนส่งเสริมเอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุน
‘สสว.’ จับมือ ธ.ออมสิน และภาคีเครือข่าย เปิดแผนส่งเสริมเอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุน