ซีไอเอ็มบี ไทย รับรางวัล Best Social Media Marketing Initiative 2 ปีซ้อน

ซีไอเอ็มบี ไทย รับรางวัล Best Social Media Marketing Initiative 2 ปีซ้อน
ซีไอเอ็มบี ไทย รับรางวัล Best Social Media Marketing Initiative 2 ปีซ้อน

ซีไอเอ็มบี ไทย รับรางวัล Best Social Media Marketing Initiative 2 ปีซ้อน

วันที่ 2 ธ.ค. 2564 นายตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร และนางธีรธิดา คุวันทรารัย ผู้อำนวยการอาวุโสการตลาดธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รับรางวัล Best Social Media Marketing Initiative จาก Global Retail Banking Innovation Awards 2021 จัดโดย THE DIGITAL BANKER ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

ซึ่งเป็นรางวัลระดับภูมิภาค ที่มีสถาบันการเงินมากกว่า 400 แห่งร่วมส่งแคมเปญเข้าประกวด ตอกย้ำเรื่องการบริหารจัดการแคมเปญการตลาดทางช่องทางโซเชียลมีเดีย ในทุกแพลตฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการของแอพพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking อย่างแท้จริง 

สำหรับรางวัลนี้ ได้รับมาจากการส่งแคมเปญการตลาดชุด CIMB THAI App Thematic 2021 เข้าประกวด ซึ่งแม้ว่าลูกค้าที่ใช้บริการ แอพพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking จะมีความต้องการด้านผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลาย

อาทิ ผลิตภัณฑ์การลงทุน ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ หรือผลิตภัณฑ์เงินฝาก แต่ธนาคารก็สามารถสื่อสารไปยังลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างตรงจุด สะท้อนให้เห็นว่ามีความเข้าใจในทุกความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ตลอดจนไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาด้านการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป