ใครจะรู้ ‘แน็คเก็ต’ ขนมขบเคี้ยวธรรมดา ขายใน 7-11 พิชิตยอดขาย 41 ล้าน

ใครจะรู้ 'แน็คเก็ต' ขนมขบเคี้ยวธรรมดา ขายใน 7-11 พิชิตยอดขาย 41 ล้าน
ใครจะรู้ 'แน็คเก็ต' ขนมขบเคี้ยวธรรมดา ขายใน 7-11 พิชิตยอดขาย 41 ล้าน

ถอดกลยุทธ์ ‘แน็คเก็ต’ ขนมขบเคี้ยวใน 7-11 พิชิตยอดขาย 41 ล้าน

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา SMEs ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทายต่อการประกอบธุรกิจ แต่ก็มีผู้ประกอบการ SMEs จำนวนไม่น้อย ที่สามารถยืนหยัดและเติบโตได้เป็นอย่างดี เช่น แน็คเก็ต (Nacket) แบรนด์ขนมขบเคี้ยว เจ้าของรางวัลประเภท SME ยั่งยืน แม้ต้องเผชิญโควิด แต่ในปี 2563 ยังสามารถสร้างรายได้สูงถึง 41 ล้านบาท

คุณพัทธนันท์ แสงสุขเกษมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทันน่า ฟู๊ดส์ จำกัดคุณพัทธนันท์ แสงสุขเกษมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทันน่า ฟู๊ดส์ จำกัด
คุณพัทธนันท์ แสงสุขเกษมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทันน่า ฟู๊ดส์ จำกัด

คุณพัทธนันท์ แสงสุขเกษมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทันน่า ฟู๊ดส์ จำกัด เล่าให้ฟังว่า สิ่งที่ทำให้แน็คเก็ตเติบโตได้ยาวนานกว่า 14 ปี คือการพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา พร้อมกับสร้างอัตลักษณ์ของสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในแบรนด์และตัวสินค้า

ด้วยการนำวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพจากแหล่งต่างๆ มาใช้เป็นส่วนประกอบ ภายใต้หลักแนวคิดที่ว่า ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และอร่อย ให้เหมือนทำให้คนในครอบครัวทาน 

สินค้าแบรนด์ “แน็คเก็ต”
สินค้าแบรนด์ “แน็คเก็ต”

ส่งผลให้ปัจจุบันแบรนด์แน็คเก็ต มีสินค้าทั้งสิ้น 22 รายการ ครอบคลุม 5 กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มแครกเกอร์ไส้สับปะรด ไส้สตรอว์เบอร์รี่ 2. ปั้นสิบไส้ต่างๆ ไส้ปลา ไส้ถั่ว ไส้ต้มยำกุ้ง โดยผสมข้าวสังข์หยดของ จ.พัทลุง 3. กลุ่มทอดสุญญากาศ กล้วยทอดสุญญากาศ ซึ่งเป็นกล้วยหอมทอดจาก จ.ชุมพร

สินค้าแบรนด์ “แน็คเก็ต”
สินค้าแบรนด์ “แน็คเก็ต”

4. ผัก ผลไม้ทอด เช่น กล้วย เผือก มัน ฟักทอง ซึ่งมาจาก จ.สุโขทัย และกลุ่มที่ 5. อาหารทะเล ที่มาจาก จ.ตราด คิดรวมเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่รับซื้อจากชุมชนในเครือข่ายปีละเกือบ 300 ตัน

หัวใจสำคัญที่ทำให้เราเติบโตได้ แม้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 คือ การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอในทุกๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็น เรื่องบรรจุภัณฑ์ มีการเพิ่มไลน์สินค้าใหม่ๆ ตลอดจนสร้างความแปลกใหม่ให้กับตัวสินค้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน

รวมถึงมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในยุค Next Normal ที่ต้องสร้างอัตลักษณ์ให้ชัดเจน หรือสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักผ่านตัวตนของสินค้า พันธมิตรที่เป็นคู่ค้าเองก็สำคัญ ต้องสามารถให้การช่วยเหลือและพร้อมสนับสนุนเราได้ในทุกเรื่อง เพื่อเราจะได้ส่งต่อความช่วยเหลือที่ได้รับกลับไปสู่ชุมชน เป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” กรรมการผู้จัดการ ทิ้งท้าย