เช็กลิสต์ วางแผนลดหย่อนภาษี ด้วยประกันชีวิต ต้องทำอะไรบ้าง 

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

เช็กลิสต์ วางแผนลดหย่อนภาษี ด้วยประกันชีวิต ต้องทำอะไรบ้าง 

วันที่ 22 พ.ย. 2564 นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงใกล้สิ้นปี 2564 นี้ ลูกค้าที่วางแผนเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตต้องวางแผนให้ดี เพื่อให้ได้ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุด และเพื่อให้ลูกค้าผู้ที่วางแผนลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตไม่เสียสิทธิการลดหย่อนภาษี ที่นอกจากจะต้องเลือกแบบประกันที่เหมาะสมกับตัวเราแล้ว ยังต้องเช็กลิสต์ให้ดีว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้าง ซึ่งมีเรื่องหลักๆ ที่สำคัญดังนี้

เมืองไทยประกันชีวิต แนะเช็กลิสต์ วางแผนลดหย่อนภาษี ต้องทำอะไรบ้าง 
เมืองไทยประกันชีวิต แนะเช็กลิสต์ วางแผนลดหย่อนภาษี ต้องทำอะไรบ้าง

1. ลูกค้าต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายในวันสุดท้ายของปีภาษี โดยอาจจะต้องเช็กว่าข้อกำหนดของแต่ละบริษัทประกัน ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ หรือกำหนดวันสุดท้ายของการชำระเบี้ยไว้เมื่อไหร่ โดยลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตสามารถตรวจสอบช่องทางการชำระเบี้ยได้ที่ คลิก https://www.muangthai.co.th/th/payment-channels

2. ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัย เพื่อให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร เนื่องจากกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ ต้องแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ

เพื่อให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร เมืองไทยประกันชีวิตจึงขออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน ในการแจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัย ผ่านหลากหลายช่องทาง

อาทิ ศูนย์บริการเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ (ในวันและเวลาทำการ) หรือแจ้งออนไลน์ผ่าน muangthai.co.th หรือผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น MTL Click หรือแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัยได้ง่ายๆ ได้ที่ คลิก https://ng9jn.app.goo.gl/MTLW