สสว.-กสอ. ผนึก เซเว่น อีเลฟเว่น มอบรางวัล เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021

สสว.-กสอ. ผนึก เซเว่น อีเลฟเว่น มอบรางวัล เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021
สสว.-กสอ. ผนึก เซเว่น อีเลฟเว่น มอบรางวัล เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021

สสว.-กสอ. ผนึก เซเว่น อีเลฟเว่น มอบรางวัล เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดเผยว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ 2 หน่วยงานพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ 
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่

จัดงานมอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021” โดยปีนี้เป็นปีที่ 5 เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ ซึ่งในปีนี้มีการแบ่งประเภทรางวัลทั้งสิ้น 9 ประเภท รวมจำนวนเอสเอ็มอีที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับรางวัลจำนวน 16 ราย 

สำหรับความพิเศษของการจัดงานในปีนี้คือ เป็นการจัดในรูปแบบไฮบริด เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์และเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าของผู้ที่ได้รับรางวัล

พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สร้างแบรนด์ SME ในยุค Next Normal” โดย คุณโอลิเวอร์-กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเอสเอ็มอีนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ สอดรับกับปณิธานที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ผ่านภารกิจ “3 ให้ SME” ได้แก่ 1. ให้ช่องทางขาย 2. ให้ความรู้ และ 3. ให้การสนับสนุน 

.นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
.นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ด้าน นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานกลางที่ประสานความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกรูปแบบ และยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา สสว. ยิ่งต้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านโครงการต่างๆ ของ สสว.

และงานมอบรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะได้เรียนรู้กลยุทธ์และแนวคิดการทำธุรกิจในยุค Next Normal รวมทั้งการขยายตลาดสู่ ASEAN และสากลด้วย ซึ่ง สสว. จะเป็นคลังข้อมูลธุรกิจประตูสู่อาเซียนและสากล

นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

ขณะที่ นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักในการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย มีความตระหนักมาโดยตลอดว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงเดินหน้าประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นแนวคิดการส่งเสริมและสนับสนุน SME ตามนโยบาย “ STI ” โดย S คือ Skill (ทักษะเร่งด่วน) T คือ Tools (เครื่องมือเร่งด่วน) และ I คือ Industry (อุตสาหกรรมเร่งด่วน) เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สำหรับความร่วมมือในการมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2021 ในครั้งนี้ จะเป็นทั้งการร่วมเชิดชูและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เอสเอ็มอีในทุกอุตสาหกรรมในการพัฒนาตัวเองต่อไป 

สำหรับรายชื่อเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัล 9 ประเภท รวมจำนวน 16 รางวัล ประกอบด้วย 

1. SME ยั่งยืน ได้แก่

– อาหารทานเล่น “แน็คเก็ต” จาก บริษัท ทันน่า ฟู๊ดส์ จำกัด 

2. SME ยอดเยี่ยม ได้แก่

– ยาดมสมุนไพร “หงส์ไทย” จาก บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด 

– ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โมริกามิ และเดอะเนเจอร์ จาก บริษัท ป่าล้านไร่ จำกัด 

3. SME ดาวรุ่ง ได้แก่

– ขนมเปี๊ยะ “เอพริล เบเกอรี่” จาก บริษัท สิงหา ฟู้ด อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

– ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว “เคลียร์โนส” จาก บริษัท เอ็นอาร์พีแอล เอเชีย จำกัด 

4. SME สินค้าเกษตร ได้แก่

– ผลไม้สด จาก บริษัท ไทย เบสท์ โปรดักส์ โฮลดิ้ง จำกัด 

– ผลไม้สด จาก บริษัท เอส. พี. เอส. ฟรุ๊ตส์ จำกัด 

5. SME ผู้ประกอบการชุมชน ได้แก่

– ผลิตภัณฑ์ “แคบหมึก รุ่งธนา” จาก บริษัท รุ่งธนาอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด        

– ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรและสมุนไพรแห้ง “ด็อกเตอร์กรีน” จาก บริษัท ดาริชกรีน จำกัด 

6. SME ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่

– ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม “โอเมส” จาก บริษัท โอเมส ไบโอเทค จำกัด          

7. SME ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่

– ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว “อะกรีไลฟ์” จาก บริษัท อะกรีไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด 

– ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม “เรียลอิลิคเซอร์” จาก บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด            

8. SME ผู้รับเหมายอดเยี่ยม ได้แก่

– บริษัท เก่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

– บริษัท แอ๊ดวานซ์ อิเลคทริค เซอร์วิส จำกัด 

9. SME ผู้รับเหมาท้องถิ่นดาวรุ่ง ได้แก่

– ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.วัฒนพงศ์ 

– บริษัท ภูเก็ต เอส.ซี.ที. คอนสตรัคชั่น จำกัด