ส่องแนวโน้มธุรกิจ ปี 2022 SMEs ต้องเจออะไรบ้าง

ส่องแนวโน้มธุรกิจ ปี 2022 SMEs ต้องเจออะไรบ้าง

ช่วงที่ผ่านมา หลายธุรกิจต่างรับศึกหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถึงตอนนี้โควิด-19 ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องเผชิญ และปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ซึ่งเหลือระยะเวลาเพียงเดือนกว่าๆ ก่อนก้าวเข้าสู่ปี 2022 โดย ธนาคารกรุงเทพ ได้สรุปแนวโน้มของธุรกิจ และสิ่งที่ SMEs ต้องพบเจอในปี 2022 ไว้ดังนี้

1. การเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริง

ธุรกิจขนาดใหญ่ และ SMEs เริ่มปรับบทบาทไปสู่องค์กรดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับพนักงาน จะทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ เพราะจากแนวโน้มที่ทุกสำนักวิเคราะห์ไว้ ในปีหน้าโลกเสมือน หรือโลกดิจิทัลจะมีบทบาทสำคัญต่อทุกธุรกิจ

2. ความยากลำบากในการวางแผนในอนาคต 

ปัจจัยการระบาดของโควิด-19 ยังเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก ตลอดจนกฎระเบียบและเหตุการณ์ที่มักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ ทำให้ SMEs ประสบกับปัญหาการวางแผนงานในอนาคต เพราะยังไม่สามารถกำหนดทิศทาง หรือเป้าหมายด้านการตลาดที่ชัดเจนได้เหมือนเมื่อก่อน 

3. ความเหนื่อยหน่ายของบุคลากรเพิ่มขึ้น 

ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ทำให้พนักงาน บุคลากรมีความเบื่อหน่ายในการระมัดระวังป้องกันโรค หรือแม้กระทั่งการเหนื่อยหน่ายกับงานที่ทำ ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร การสร้างหลักประกันที่ปลอดภัย และเข้าใจปัญหา จะทำให้ SMEs บรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้

4. ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น 

เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ต่อราคาค่าขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ SMEs ในปีหน้าจะต้องเผชิญกับเรื่องของต้นทุนแทบทุกด้านจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานยังส่งผลกระทบต่อการผลิตทั่วโลก ส่งผลให้ใช้เวลาจัดส่งนานขึ้นและการขาดแคลนสินค้ามีแนวโน้มอย่างมากที่จะเกิดขึ้นอีก

5. ข้อมูลล้นระบบ 

SMEs ต้องไม่ลืมว่า การจัดเก็บข้อมูลและการสร้างระบบข้อมูลเพื่อให้เกิดการจัดเก็บและสืบค้น ตลอดจนการนำมาวิเคราะห์นั้นล้วนมีค่าใช้จ่าย ดังนั้น ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น พื้นที่จัดเก็บที่เพิ่มขึ้นย่อมนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้น ธุรกิจจะต้องเลือกเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น

ที่มา ธนาคารกรุงเทพ