สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ ปิดอบรม พศส. 64

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปิดอบรม พศส.2564

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปิดอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 2564 หัวข้อ เปลี่ยนเพื่อปรับ Restart ธุรกิจ-อุตสาหกรรม-ฝ่ามหันตภัย โควิด -19

ได้รับเกียรติจาก คุณทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวปิดโครงการฯ พร้อมมอบวุฒิบัตรและมอบรางวัล แก่กลุ่มผู้ชนะการนำเสนอรายงานของผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี คุณพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธี