กรมการท่องเที่ยว จับมือกลุ่มพันธมิตรจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ช้างชูงวงปันน้ำใจ ช่วยคนไทยผ่านวิกฤติ”

กรมการท่องเที่ยว จับมือกลุ่มพันธมิตรจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ช้างชูงวงปันน้ำใจ ช่วยคนไทยผ่านวิกฤติ”
กรมการท่องเที่ยว จับมือกลุ่มพันธมิตรจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ช้างชูงวงปันน้ำใจ ช่วยคนไทยผ่านวิกฤติ”

กรมการท่องเที่ยว จับมือกลุ่มพันธมิตรจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ช้างชูงวงปันน้ำใจ ช่วยคนไทยผ่านวิกฤติ

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร สมาคมภาคบริการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมพลจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ช้างชูงวงปันน้ำใจ ช่วยคนไทยผ่านวิกฤติ” มอบถุงปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เกาะเกร็ด และสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หวังสร้างการมีส่วนร่วมเห็นบทบาทคนไทยไม่ทิ้งกัน

นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ด้วยภารกิจของกรมการท่องเที่ยว ที่มีการสนับสนุน ภาคการท่องเที่ยวในบริบทต่างๆ ที่ครอบคลุมมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยทำงานร่วมกับกลุ่มพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ “ช้างชูงวงเริงร่า” ที่ได้มีการประเมิน และให้การรับรองแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และได้รับความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ขณะนี้ ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาที่กระทบกับภาพรวมการท่องเที่ยว ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ถึงแม้ว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ก็สร้างภาระที่หนักหน่วงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวชะลอตัว อีกทั้ง ยังตามมาด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นวงกว้าง ส่งผลให้กรมการท่องเที่ยว ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่า จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ช้างชูงวงปันน้ำใจ ช่วยคนไทยผ่านวิกฤติ” โดยจัด 2 กิจกรรมสำคัญ คือ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้ประสานความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และศิลปินนักแสดง กิก-ดนัย จารุจินดา เพื่อร่วมกันแพ็กถุงปันน้ำใจ เตรียมมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปริมณฑล และอีกกิจกรรมในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมลงพื้นที่สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และมอบถุงปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อมอบขวัญกำลังใจให้คนไทยผ่านวิกฤตไปด้วยกัน และก้าวสู่ความพร้อมในการเปิดประเทศ เพื่อขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเป็นปกติอย่างมั่นคงในอนาคต

#ช้างชูงวงเริงร่า #ปันน้ำใจ  #กิจกรรมเพื่อสังคม #มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย #Thailandtourismstandard

#กรมการท่องเที่ยว #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา