ส่องตลาดผลิตภัณฑ์แม่และเด็กในต่างประเทศ โอกาสเติบโตที่น่าสนใจ

ตลาดของใช้สำหรับแม่และเด็ก ยังคงเป็นตลาดที่น่าจับตามองอย่างมาก แม้จะเป็นเพียงกลุ่มสินค้าเฉพาะสำหรับเด็ก แต่สินค้าเฉพาะเหล่านี้กลับเติบโตอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากในปี 2564 ภาพรวมตลาดสินค้าแม่และเด็กยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 40,300 ล้านบาท

นอกจากการเพิ่มขึ้นของเด็กทั่วโลกจะทำให้ตลาดสินค้าแม่และเด็กเติบโตแล้ว พฤติกรรมของพ่อแม่ยุคใหม่ ก็มีผลต่อการขยายตลาดอีกด้วย เนื่องจากพ่อแม่ยุคใหม่มักจะแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันมากที่สุด และนิยมซื้อผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะนมผงและอาหารว่างสำหรับเด็กที่มีการปรับปรุงสูตรให้มีคุณภาพสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้ราคาต่อหน่วยขยับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือ ครอบครัวส่วนใหญ่มีการวางแผน และเตรียมตัวมากขึ้นก่อนจะมีลูก พร้อมทั้งเตรียมงบประมาณในการเลี้ยงดูลูกมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของครอบครัวยุคใหม่ที่หันมาเลี้ยงลูกด้วยตนเอง ทำให้ความต้องการในการสรรหาตัวช่วยในการเลี้ยงลูกได้สะดวกสบายและปลอดภัยเป็นที่ต้องการเพิ่มสูงขึ้น

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ออสเตรเลีย กับอัตราการมีบุตรพุ่งช่วง Lockdown

ขณะที่ ออสเตรเลีย ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่แนวโน้มสินค้าแม่และเด็กสดใส จากอัตราการมีบุตรพุ่งช่วง Lockdown ซึ่งจากข้อมูลระบุว่าสินค้าแม่และเด็กมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในอนาคต เนื่องจากผลการประเมินข้อมูลเชิงสถิติของ Medicare พบว่า ในปี 2564 (มกราคม-กรกฎาคม) จำนวนการเข้ารับการตรวจครรภ์ 12-week scan เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 6

นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Medicare พบว่า ในปี 2563 มีจำนวนการเข้ารับการตรวจครรภ์ (ที่มีอายุครรภ์ 12-16 สัปดาห์) 67,872 ครั้ง (เพิ่มขึ้นจาก 10,000 ครั้งในปี 2562) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2563-2564 นั้นมีผลต่อการมีบุตรเพิ่มขึ้นในออสเตรเลีย จากประเด็นข้างต้นนับว่าปัจจัยบวกต่อธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าแม่และเด็กในตลาดนี้   

อินเดีย ประเทศที่กำลังมีอัตราการเกิดสูงต่อเนื่อง

จากข้อมูลระบุว่า อินเดียกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแทนประเทศจีน ภายในปี ค.ศ. 2027 ตามรายงานของสหประชาชาติ ขณะที่ปัจจุบันอินเดียมีประชากรราว 1,366 ล้านคน​ ขณะที่จีนมีประชากร 1,398 ล้านคน และด้วยอัตราการเกิดในอินเดียที่ยังคงสูงกว่าจีนมาก ทำให้คาดว่าอินเดียจะมีจำนวนประชากรแซงจีนภายใน 6 ปี (จีนมีอัตราเพิ่มของประชากร 5.4%)

อย่างไรก็ตาม แม้แนวโน้มตลาดอินเดียที่มีทีท่าว่าจะเป็นตลาดใหญ่ แต่ก็มีนโยบายของบางรัฐของอินเดีย ที่พยายามหาวิธีการสกัดกั้นการเติบโตของจำนวนประชากร ผ่านมาตรการจูงใจต่างๆ เพื่อเป็นรางวัลแก่คู่สามี-ภรรยาที่มีลูกไม่เกิน 2 คน ขณะเดียวกัน ปัญหาความแออัดในเมืองใหญ่ และความเลื่อมล้ำยังเป็นประเด็นที่ทำให้ตลาดแม่และเด็กในอินเดียโตได้ไม่เต็มที่

ฟิลิปปินส์ ตลาดแม่และเด็กน่าสนใจในอาเซียน

ขณะประเทศในอาเซียนอย่าง ฟิลิปปินส์ ซึ่งผลจากการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์และมาตรการกักกันชุมชน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ที่ผ่านมา กําลังจะทําให้มีเด็กเกิดใหม่ในฟิลิปปินส์เกือบ 2 ล้านคนในปี 2564 โดยถือเป็นอัตราการเกิดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2543 ที่มีอัตราการเกิดอยู่ที่ 1.79 ล้านคน

ทั้งนี้ การเกิดใหม่ของทารกกว่า 2 ล้านคนในปีนี้ถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ที่มีการจํากัดการเคลื่อนไหวและการเดินทางของประชาชน ทําให้การเข้าถึงการคุมกําเนิดลดลง ซึ่งประเด็นนี้อาจจะเป็นกรณีที่น่าสนใจว่า อัตราการเกิดในประเทศตลาดเกิดใหม่ ประเทศที่รายได้ต่อประชากรต่ำ และปานกลาง มีแนวโน้มการเกิดของทารกในช่วงโควิด-19 ภายใต้ปัจจัยล็อกดาวน์สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ตัวอย่าง อาทิ ช่วงปี 2562 – ปัจจุบัน ประเทศในอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ล้วนประสบกับการเกิดที่ลดลง

จีน ตลาดผลิตภัณฑ์แม่และเด็กแหล่งใหญ่ 

แม้เราจะบอกว่า ปัจจุบัน จีนยังถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดราว 5% ซึ่งไม่มากนัก แต่เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร 1,400 ล้านคน ก็นับว่าเป็นตลาดแม่และเด็กที่น่าสนใจมากที่สุดในตอนนี้ และจากข้อมูลแพลตฟอร์ม Tmall Global ร่วมกับ ศูนย์ CBNData บริษัทวิจัยการตลาดชื่อดังของจีน เปิดเผย รายงานแนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของ Tmall Global ปี 2564 ที่ได้ทําการสํารวจสถานการณ์การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์แม่และเด็กข้ามพรมแดนและช่องทางออนไลน์ในจีน พบว่าหลายปีที่ผ่านมายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าในปี 2564 ตลาดผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของจีนจะมีมูลค่าทะลุ 4 ล้านล้านหยวน และในอนาคตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แม่และเด็กจะขยายไปยังทางช่องการค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สินค้าแม่และเด็กในจีน แบบไหนที่ได้รับความนิยม

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและมีความต้องการจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นสินค้าประเภทเสริมสร้างโภชนาการสำหรับเด็กเล็ก เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องดวงตา ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างกระดูก และผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาของสมองและดวงตาได้รับความนิยมจากผู้ปกครองมากที่สุด โดยตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีมูลค่าสูงถึง 300 ล้านหยวน

ขณะที่อาหารว่างสำหรับเด็ก ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เริ่มมีความต้องการ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถดึงดูดการบริโภคจากเด็กได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้กับเด็กแต่ละช่วงวัยได้เป็นอย่างดี ผ่านการบริโภคอาหารว่าง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบสำหรับเด็กๆ

นอกจากนี้ อุปกรณ์รับประทานอาหารสำหรับเด็กก็เป็นความต้องการที่สำคัญของตลาดแม่และเด็ก โดยเฉพาะตะเกียบฝึกหัดกลายเป็นอาวุธสำหรับเด็กที่จะเรียนรู้ที่จะกินอย่างอิสระ รวมทั้งกล่องข้าวสำหรับเด็กที่กำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ แก้วน้ำ กระบอกน้ำ ที่กำลังมีการพัฒนา มีการปรับปรุงคุณสมบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกและมีลักษณะเฉพาะด้วย เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเด็กเวลาออกไปข้างนอก

สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ประเภทของเล่น รองเท้า และเสื้อผ้า พบว่า สัดส่วนรองเท้าและเสื้อผ้าก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรองเท้าและเสื้อผ้านำเข้า ซึ่งการสำรวจบนแพลตฟอร์ม Tmall Global พบว่า สินค้าประเภทรองเท้าและเสื้อผ้า สามารถครองส่วนแบ่งในตลาดเกือบร้อยละ 70 พบว่าคุณแม่ร้อยละ 49 แสวงหาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำหรับเด็กที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ตลาดจีนถือเป็นตลาดใหญ่ที่ยังมีความต้องการสินค้าเกี่ยวกับเด็กอีกจำนวนมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยยังต้องพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยเป็นสำคัญ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ปกครอง ซึ่งมักจะตัดสินใจโดยให้ความสำคัญกับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกเสมอ

ไม่เพียงเท่านี้ หากผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าที่มีความโดดเด่น สร้างสรรค์ และมีความเป็นเอกลักษณ์ ก็จะทำให้สินค้านั้นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

 

แหล่งอ้างอิง : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

https://www.ditp.go.th/

https://aec.ditp.go.th/

https://www.thansettakij.com/