ดีพร้อม เปิด 4 เทรนด์บรรจุภัณฑ์ ที่มีผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค ในยุคนิวนอร์ม

ดีพร้อม เปิด 4 เทรนด์บรรจุภัณฑ์ ที่มีผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค ในยุคนิวนอร์ม

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยในตอนหนึ่งของการแถลงข่าว ดีพร้อม เร่งยอดเอสเอ็มอีไทยไตรมาส 4 อัดงบ ปรับบรรจุภัณฑ์ใหม่รับยุคดีลิเวอรี่ ว่า นอกจากการผลิตบรรจุภัณฑ์จะมีการเติบโตที่มากขึ้นแล้ว ในปีนี้ ดีพร้อม ยังได้พยายามผลักดันให้ผู้ประกอบการเร่งยกระดับมูลค่าสินค้าผ่านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สอดรับกับยุคอีคอมเมิร์ซ การค้าขายผ่านระบบดีลิเวอรี่

Asian deliveryman wearing face mask holding plastic bag with food box delivery to woman customer

ผ่านโครงการ “ดีพร้อมแพค : บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์วิถีใหม่” (The Next Diprom Packaging : DipromPack) ภายใต้นโยบาย “ผลิตให้ใช้ เพื่อขายจริง” โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบและพัฒนาตราสินค้า ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ ตามคอนเซ็ปต์ ดี…ปรับแบบเดิมให้ดียิ่งขึ้น พร้อม…ออกแบบใหม่เพื่อการเริ่มต้น แพคเกจ…คุ้มค่า ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดยมี 2 แนวทางในการช่วยเหลือได้แก่ 1. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโอกาสการเติบโตในตลาดผู้บริโภคที่กำลังให้ความนิยมกับช่องทางการค้าขายใหม่ ด้วยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ลดขั้นตอนการผลิต และเตรียมความพร้อมในการจัดจำหน่าย-ขนส่งจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย และสามารถใช้ได้นาน 2. จัดทำบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้จริงในรูปแบบและจำนวนที่เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจการ

Eco-friendly food packaging delivery concept

นายณัฐพล กล่าวต่อว่า ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ยังมีอานิสงส์ต่อความนิยมและความต้องการของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และมีผลต่อปัจจัยเลือกซื้อสินค้า ซึ่งประกอบด้วย

  • บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ECO-FRIENDLY เนื่องจากผู้บริโภคยังคงมองหาการสร้างความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ เช่น กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแสดงฉลากหรือตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่กระทั่งที่ย่อยสลายได้เอง หรือไม่รบกวนธรรมชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
  • บรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจต่อสุขอนามัย Hygienic packaging โดยจะถูกออกแบบให้ป้องกันการเปิด หรือช่วยให้ผู้บริโภคทราบว่าบรรจุภัณฑ์นี้ถูกเปิดออกแล้วหรือไม่ ผลิตจากวัตถุดิบที่ทนต่อโรคระบาด หรือเชื้อโรค โดยเฉพาะกับสินค้าประเภทอาหารสด เนื่องจากในปัจจุบันคนให้ความใส่ใจต่อการสัมผัสอย่างมาก
  • บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและทนต่อระบบการขนส่ง เนื่องด้วยวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอีคอมเมิร์ซ
    จึงทำให้ช่องทางในการรับสินค้ามาจากออนไลน์และผู้ให้บริการขนส่งมากขึ้น รวมถึงการรับส่งอาหารที่ต้องแข็งแรงทนทาน ทนต่อสภาพอากาศ หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง
  • บรรจุภัณฑ์ที่รับประทานได้ เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่ออกแบบให้รับประทานได้หรือมีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับอาหาร
    บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มีหลายรูปแบบและมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ตะเกียบที่รับประทานได้ เป็นต้น  

สำหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาจาก COVID-19 หรือมีความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ เพื่อลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และต้องการร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Line OA พิมพ์ @thai-idc โทร. 061 423 4926 หรือ 062 314 7334