ไททา ชวนนักศึกษา-เกษตรกร เข้าโครงการ ฝึกบินโดรนสู่เกษตรอัจฉริยะ

ไททา ชวนนักศึกษา-เกษตรกร เข้าโครงการ ฝึกบินโดรนสู่เกษตรอัจฉริยะ

สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย หรือ ไททา (TAITA) ชวนเกษตรกร และนักศึกษา ร่วมเปิดประสบการณ์การบินโดรนเพื่อการเกษตร นวัตกรรมพลิกโฉมชุมชนสู่ผู้นำเกษตรอัจฉริยะ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักเกษตรยุคใหม่ ฝึกบินโดรนสู่การเป็นอัจฉริยะ”

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจได้เข้าเรียนรู้นวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตรที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าสาธิต 3 กลุ่มฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ การฝึกบินโดรนเบื้องต้น การทดสอบประสิทธิภาพการบินโดรนทางการเกษตรในพืชต่างๆ และการทดสอบศักยภาพของโดรนในแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้โดรนในการเกษตรได้อย่างปลอดภัยสร้างรายได้ในยุคโควิด

โดยเกษตรกร หรือนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักเกษตรยุคใหม่ ฝึกบินโดรนสู่การเป็นอัจฉริยะ” ผ่านช่องทางออนไลน์ระบบซูม (ZOOM) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่ อีเมล [email protected] (คุณปัณนารีย์) หรือ โทรศัพท์ 086-823-4543