ปธ. SME D Bank ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสาขาให้กำลังใจพนักงาน มอบนโยบายช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุน เสริมสภาพคล่อง ก้าวข้ามทุกวิกฤต

ปธ. SME D Bank ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสาขาให้กำลังใจพนักงาน มอบนโยบายช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุน เสริมสภาพคล่อง ก้าวข้ามทุกวิกฤต
ปธ. SME D Bank ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสาขาให้กำลังใจพนักงาน มอบนโยบายช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุน เสริมสภาพคล่อง ก้าวข้ามทุกวิกฤต

ปธ. SME D Bank ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสาขาให้กำลังใจพนักงาน มอบนโยบายช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุน เสริมสภาพคล่อง ก้าวข้ามทุกวิกฤต

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม SME D Bank สาขาเชียงใหม่ เพื่อให้กำลังใจพนักงาน ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานไตรมาส 4 ปี 2564 ต่อเนื่องถึงปี 2565

ในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุน นำไปเสริมภาพคล่อง ฟื้นฟูธุรกิจ ควบคู่ส่งเสริมด้านการพัฒนาเสริมศักยภาพ พาก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 หรือภัยธรรมชาติ ไปได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน ณ สาขา SME D Bank เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้