กรมธนารักษ์ ให้ สตช. ใช้ที่ราชพัสดุสร้างบ้านพักสวัสดิการ

อธิบดีกรมธนารักษ์ อนุญาตให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ที่ราชพัสดุบริเวณสถานีวิทยุการบินบางปิ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตามโครงการจัดหาสวัสดิการบ้านพักให้กับข้าราชการตำรวจ

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบหนังสืออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ และมี นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายยุทธนา กล่าวว่า หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว เป็นที่ราชพัสดุที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรภาค 1 มีความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป. 598 สป. 608 (บางส่วน) สป. 593 (บางส่วน) สป. 607 (บางส่วน) สป. 592 (บางส่วน) และ สป. 602 (บางส่วน) รวม 6 แปลง ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 100-0-00 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตามโครงการจัดหาสวัสดิการบ้านพักให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ในการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเพื่อประโยชน์ในทางราชการ โดยปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุทั่วประเทศ จำนวน 2,920 แปลง เนื้อที่รวม 56,819 – 2 – 70.30 ไร่ และในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน อธิบดีกรมธนารักษ์ (นายยุทธนา หยิมการุณ) ได้อนุญาตให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ เพื่อประโยชน์ทางราชการ จำนวนรวม 72 แปลง เนื้อที่ 719 – 2 – 38.30 ไร่

“กรมธนารักษ์มุ่งหวังที่จะนำที่ราชพัสดุมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน รวมถึงเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน” อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าว