SME D Bank จัดประชุม Town Hall Meeting มอบนโยบายโค้งสุดท้ายของปี

SME D Bank จัดประชุม Town Hall Meeting มอบนโยบายโค้งสุดท้ายของปี ประสานพลังเดินหน้าหนุนเอสเอ็มอีต่อเนื่อง เติมความรู้คู่ทุนพาข้ามผ่านทุกวิกฤต

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นประธานการจัดงาน SME D Bank Town Hall Meeting และกล่าวมอบนโยบายการทำงานช่วงไตรมาสสุดท้าย ประจำปี 2564 แก่พนักงานทุกระดับทั่วประเทศ

โดยชื่นชมการทำหน้าที่ของพนักงานทุกคนตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา แม้จะพบข้อจำกัดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ยังสามารถผลักดันภารกิจต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้ง ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนสำคัญช่วยให้องค์กรได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ที่ 99.49 คะแนน ระดับ AA

นอกจากนั้น ขอให้พนักงานประสานพลังเดินหน้าดูแลเอสเอ็มอีไทยใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องผ่านการเติมความรู้คู่เงินทุน เพื่อจะพาเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านทุกวิกฤตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ หรือสถานการณ์โควิด-19 ไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับการจัดงาน SME D Bank Town Hall Meeting ครั้งนี้ ดำเนินการควบคู่กันระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ โดยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร อาคาร SME Bank Tower ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ขณะที่พนักงานทุกระดับทั่วประเทศ เข้าร่วมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ เมื่อเร็วๆ นี้