TIC ไทยประกันภัย พร้อมดูแลบ้านที่คุณรัก ประกันภัยบ้าน คุ้มครอง 24 ชั่วโมง

ประกันภัยบ้าน TIC ไทยประกันภัย พร้อมดูแลบ้านที่คุณรัก

ทุกวันนี้ภัยธรรมชาติเป็นประเด็นที่น่าวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหว ดินถล่ม พายุฤดูร้อน น้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า หรือสึนามิ ภัยธรรมชาติที่รุนแรงสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หากเจ้าของบ้านไม่ได้ทำ ประกันภัยบ้าน ไว้ เมื่อตกเป็นเหยื่อของภัยพิบัติชีวิตย่อมไม่ต่างกับคนที่ตกอยู่ในความมืด 

ประกันภัยบ้าน คืออะไร

ประกันภัยบ้าน คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองทุกความเสี่ยงภัย ดูแลทั้งบ้านเพื่อการอยู่อาศัยและครอบคลุมตัวบุคคลทั้งสมาชิกในบ้านและความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายด้วย โดยประกันภัยบ้านจะคุ้มครองเฉพาะตัวบ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น ไม่รวมสิ่งปลูกสร้างที่มีการประกอบธุรกิจอื่นๆ ภายในอาคาร มีเงินชดเชยให้ตามความเสียหายโดยจ่ายสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกันควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างรอบคอบและเลือกซื้อกรมธรรม์ในราคาที่เหมาะสมกับความต้องการ

ความคุ้มครองของ ประกันภัยบ้าน ครอบคลุมภัยทุกด้าน เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำ สึนามิ ลูกเห็บ ภัยโจรกรรม ซึ่งรวมอุบัติเหตุภายในบ้านด้วย เงื่อนไขของประกันภัยบ้านไม่รับประกันบ้านที่มีประวัติน้ำท่วมติดต่อกัน 2 ปี การชดเชยค่าสินไหมตามจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมถึงกรณีที่มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียว 2 คนจะนำเงินชดเชยมาเฉลี่ยจ่ายให้เท่าๆ กัน  

ประกันธุรกิจ sme คือประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกภัยธรรมชาติและคุ้มครองทรัพย์สินจากการโจรกรรม โดยเพิ่มเติมความคุ้มครองภัยจากจลาจล การประท้วง และนัดหยุดงาน

ซื้อประกันภัยบ้าน ต้องทำอย่างไร

ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประภัยบ้าน หรือ ประกันธุรกิจ sme ควรพิจารณาแผนความคุ้มครองอย่างรอบคอบ เลือกประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมความเสียหายของบ้านและเจ้าของบ้าน รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บสูญเสียทรัพย์สินยังได้รับประโยชน์ด้วย ทั้งนี้ ไทยประกันภัยรับประกันสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในอาคารเป็นคอนกรีตมากกว่า 80% และสิ่งปลูกสร้างครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้น 2 เท่านั้น ไม่รับประกันภัยบ้านไม้ล้วน ในส่วนของจำนวนทุนประกันภัยจะประเมินตามมูลค่าแท้จริงของสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในบ้านของคุณ ไม่รวมราคาที่ดิน ควรคำนวณมูลค่าตัวบ้านที่ชัดเจนเพื่อเลือกเงินทุนประกันภัยที่เหมาะสมที่จะได้รับการชดเชยอย่างคุ้มค่า ผู้สนใจทำประกันภัยบ้านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของไทยประกันภัยเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงและความคุ้มครองที่เหมาะสมกับงบประมาณ โดยพิจารณาทั้งความเสียหายของตัวบ้านและทรัพย์สิน รวมถึงเงินชดเชยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้อย่างครบวงจร

หากมีความสนใจซื้อประกันภัยบ้านกับไทยประกันภัยและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.thaiins.com/th/products/ประกันภัยบ้าน-ธุรกิจ-และอื่นๆ/ประกันบ้าน-happy-guardian

ข้อดีของการซื้อประกันภัยบ้าน

เป็นที่ทราบกันดีว่า ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติ ในฤดูฝนมีฝนตกหนักต่อเนื่อง บริเวณพื้นที่ราบลุ่มระบายน้ำออกไม่ทัน หรือชุมชนที่มีสิ่งก่อสร้างขวางทิศทางการไหลของน้ำ ส่งผลให้บ้านเรือนประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ หลายพื้นที่ในประเทศไทยเกิดอุทกภัยฉับพลันเป็นผลจากอิทธิพลของพายุ ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านเรือน มีผู้เสียชีวิต ประกันภัยบ้าน จากไทยประกันภัยคุ้มครองภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว จ่ายค่าชดเชยหลักล้านบาท ช่วยเยียวยาและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ 

รายละเอียดของความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 6 ส่วน เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ โดยข้อแรกเน้นการประกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ รวมความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่าทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร ยานพาหนะเฉี่ยวชน รวมถึงภัยการนัดหยุดงานหรือจลาจล บริษัทประกันจ่ายชดเชยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท

นอกจากนี้ ประกันภัยบ้าน ยังขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมอีกหลายรายการ เช่น 

– ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวเมื่อเกิดความเสียหายต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างทำให้พักอาศัยไม่ได้ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น บริษัทประกันจ่ายเงินชดเชยส่วนนี้ให้ไม่เกิน 30 วัน หรือคิดเหมารวม 60,000-150,000 บาท ตามแผนประกันที่เลือก 

– ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้เอาประกันและทรัพย์สินของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย รวมไปถึงทรัพย์สินที่เป็นโบราณวัตถุระหว่าง 10,000-100,000 บาท โดยจ่ายให้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อชิ้น 

– ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายทรัพย์สิน การปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง และค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ประกันภัยบ้านยังคุ้มครองแม้กระทั่งค่าชดเชยต้นไม้ที่ปลูกไว้ตกแต่งภายในอีกด้วย ดูรายละเอียดค่าสินไหมตามแนบท้ายของกรมธรรม์ 

นอกเหนือจากความคุ้มครองในด้านภัยพิบัติแล้ว ในข้อที่สองของกรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยโจรกรรม การงัดแงะตัวบ้านเพื่อลักทรัพย์จะจ่ายเงินชดเชยความเสียหายเช่นเดียวกับ ประกันธุรกิจ sme / ข้อที่สามคือ ประกันภัยเงินสดจ่ายชดเชยตามแผนประกันมูลค่าระหว่าง 50,000-100,000 บาท / ข้อที่สี่คือ ประกันภัยกระจกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารที่ได้รับความเสียหายได้รับเงินชดเชยระหว่าง 100,000-1,000,000 บาท / ข้อที่ห้าคือ ประกันภัยต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายทั้งกรณีบาดเจ็บและเสียชีวิตจากภัยพิบัติและอุบัติเหตุภายในบ้าน ซึ่งรวมถึงลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่ยังอยู่ในระหว่างการจ้างงาน ตลอดจนเพื่อนบ้านและญาติมิตรที่มาเยี่ยมบ้าน / ข้อที่หกคือ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกภายในครอบครัวโดยจ่ายชดเชยให้ไม่เกิน 2 คน หากมีการเสียชีวิตในเหตุภัยพิบัติเดียวกัน 2 คน จะจ่ายชดเชยให้ครั้งเดียวไม่เกินเงินเอาประกันโดยเฉลี่ยจ่ายให้แต่ละคน คนละเท่าๆ กัน 

บริษัทไทยประกันภัยมีความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากหายนะภัยธรรมชาติ แนะนำให้ซื้อประกันบ้าน Happy Guardian คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลำบาก จ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้น 1,169.51 บาทต่อปี เจ้าของบ้านรับเงินชดเชยสูงสุด 30 ล้านบาท  

สำหรับประกันบ้าน Happy Guardian จากบริษัทไทยประกันภัย มีแผนประกันให้เลือกถึง 4 แผน ค่าเบี้ยประกันและจำนวนเงินเอาประกันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อประกัน ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 1,169.51 บาทต่อปี และสูงสุด 8,049.61 บาทต่อปี จ่ายชดเชยความเสียหายของบ้านที่คุณรักสูงสุดถึง 30 ล้านบาท

ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติอาจมองกันว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จะประมาทไม่ได้จริงๆ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติก็ตาม ไม่ว่าจะ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วมขัง อาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ ซึ่งแต่ละครั้งสร้างความเดือดร้อนและเสียหายเป็นเงินไม่ใช่น้อย ทำประกันภัยบ้านไว้เพื่อความสบายใจ ได้รับความคุ้มครองความเสียหายอย่างครอบคลุมทั้งตัวบ้านและตัวบุคคล อุ่นใจได้เมื่อภัยมา เงินชดเชยจากการทำประกันภัยช่วยบรรเทาความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ หากต้องการซื้อประกันกับ TIC ไทยประกันภัย สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ Thaiins.com *ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ที่มาข้อมูล :

https://www.thaiins.com/th/products/ประกันภัยบ้าน-ธุรกิจ-และอื่นๆ/ประกันบ้าน-happy-guardian
https://www.thaiins.com/th/products/ประกันภัยบ้าน-ธุรกิจ-และอื่นๆ/tic-for-sme
https://www.thaiins.com/th/about/ประวัติบริษัท-และความเป็นมา