“สมัครได้ ง่ายนิดเดียว” APPLYING FOR T Mark ตราสัญลักษณ์แห่งความยอดเยี่ยมและคุณภาพ

“สมัครได้ ง่ายนิดเดียว” APPLYING FOR T Mark ขั้นตอนการสมัคร และคุณสมบัติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์แห่งความยอดเยี่ยมและคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ Thailand Trust Mark

Check List กันง่ายๆ ก่อนได้เลย สามารถตรวจคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วม เป็นส่วนหนึ่งของ ตราสัญลักษณ์แห่งความยอดเยี่ยมและคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ ผ่านหน้า Website : www.thailandtrustmark.com

คุณสมบัติสำหรับบริษัทที่ต้องการสมัครสมาชิกตราสัญลักษณ์คุณภาพ มีดังนี้

  1. เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ส่งออก เช่น Exporter List (EL), Pre-Exporter (Pre-EL), Trading Company (TDC), Pre Trading Company (Pre-TDC )
  2. ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศ และ/หรือ มาตรฐานสากล
  3. สินค้า และบริการมีแหล่งกำเนิดในประเทศไทย
  4. ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ระดับที่ 2 เป็นอย่างน้อย
  5. ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) ของกระทรวงแรงงาน ระดับพื้นฐานเป็นอย่างน้อย
  6. ดำเนินงานตามหลักหลักปฏิบัติตาม CSR-DIW ของกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ (จาก 7 ข้อ)
  7. มีมูลค่าการส่งออก หรือมูลค่าการขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง เฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท

เมื่อท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตราสัญลักษณ์ T Mark สามารถลงทะเบียนง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน ผ่านเว็บไซต์ http://www.thailandtrustmark.com/th/apply

  1. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ T Mark ผ่านหน้าเว็บไซต์
  1. หลังจากที่ท่านได้สร้างบัญชีสำหรับกรอกข้อมูลสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือเข้าสู่ระบบเว็บไซต์โดยการกรอก E-mail และ Password ที่ท่านได้ทำการสมัครไว้
  2. หลังจากนั้นระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้า กรอกข้อมูล (My Application) ซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่

– Company Profile

– Information & Standard

– Product & Service

หลังส่งข้อมูลและเอกสารผ่านระบบเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อให้ผู้สมัครสามารถนำตราสัญลักษณ์ T Mark ไปใช้ได้ต่อไป

www.thailandtrustmark.com

โทรศัพท์ : 02 507 8266

Email : [email protected]

ข้อแนะนำ : โปรดติดต่อยื่นเอกสารล่วงหน้าก่อนการปิดรับสมัครในแต่ละรอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์

ตราสัญลักษณ์ T Mark จึงถือว่าเป็นอาวุธที่สำคัญ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้า และบริการ ทั้งในตลาดในประเทศและตลาดโลก สนใจสมัคร T Mark คลิกด้านล่าง http://www.thailandtrustmark.com/th/apply