SME D Bank ร่วมพิธีเปิด ‘sacit’ ยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่ตลาดโลก

SME D Bank ร่วมพิธีเปิด ‘sacit’ ยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่ตลาดโลก พร้อมเสริมแกร่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ‘เติมทุน เติมความรู้’ สร้างโอกาสทางธุรกิจ

นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล กรรมการธนาคาร และ นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เข้าร่วมพิธีแถลงข่าว เปิดสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์สืบสาน ส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยทุกมิติ ทั้งรูปแบบดีไซน์ การตลาด เป็นต้น

ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี โดย​ SME D Bank พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการด้านงานศิลปหัตถกรรมไทย ภายใต้การให้ความรู้คู่เงินทุน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการงานคราฟต์ไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ผ่านการพัฒนาทักษะความรู้ ทั้งการบริหารจัดการธุรกิจ บัญชี และการตลาด ควบคู่กับจัดเตรียมบริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษไว้รองรับ ช่วยให้งานศิลปหัตถกรรมไทยเติบโตสู่ตลาดทั่วโลก ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564