DITP มอบประกาศนียบัตร T Mark ปี 64 แก่ 67 แบรนด์ไทยคุณภาพ พร้อมสู้ศึกการค้าโลก ยุคหลังโควิด-19

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการไทย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางระบบซูมและเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยปีนี้ มีบริษัทที่ผ่านการพิจารณา รวม 67 บริษัท แบ่งเป็นผู้สมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ T Mark รายใหม่ 17 บริษัท และรายเดิมที่ต่ออายุสมาชิก 50 บริษัท 

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับบริษัทที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์สินค้าไทยได้อย่างมีมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การรับรองของตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน สามารถเข้าร่วมงานได้ ผ่านทางระบบซูมและเฟซบุ๊กไลฟ์

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปี 2564 ถือเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายของผู้ประกอบการไทย อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จึงได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ครอบคลุมในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ จนไปถึง SMEs และ Micro SMEs นอกจากนี้ ยังมอบนโยบายด้านการเร่งรัดการส่งออกในมิติของการเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการตลาด การเสริมสร้างความรู้ และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยค้าขายระหว่างประเทศได้อย่างประสบความสำเร็จ สู้กับวิกฤตในปัจจุบันได้ การที่มีผู้สมัครขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark และผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ในปีที่ยากลำบากเช่นนี้ได้ จึงนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่เรามีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะช่วยเพิ่มเป้าหมายภาคการส่งออกของไทยให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สำหรับปีนี้ มีบริษัทผ่านการคัดเลือกได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark รวมทั้งสิ้น 67 บริษัท ดังนี้ ผู้สมัครขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark รายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 17 ราย และผู้ที่ผ่านการต่ออายุ 50 ราย แบ่งเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 28 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก 13 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ 19 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ 4 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น 2 บริษัท และกลุ่มธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา) 1 บริษัท ซึ่งบริษัทที่ได้รับตราสัญลักษณ์มีสิทธิ์นำตราสัญลักษณ์ไปติดบนสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในคุณภาพของสินค้ากับกลุ่มผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมากว่า 9 ปี ตราสัญลักษณ์ T Mark ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และการใช้แรงงานที่เป็นธรรม ปัจจุบันมีบริษัทผลิตสินค้าและบริการของไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T MARK จำนวน 845 บริษัท และจากการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมส่งเสริมตราสัญลักษณ์ T MARK ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ซื้อและผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T MARK ได้วางจำหน่ายแล้วทั่วโลก ทั้งในยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือและใต้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtrustmark.com หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thailand Trust Mark