การเคหะแห่งชาติ เชิญชวนร่วมกิจกรรม “CSR Day การเคหะแห่งชาติ 2564” ผ่านช่องทางออนไลน์

การเคหะแห่งชาติ เชิญชวนร่วมกิจกรรม “CSR Day การเคหะแห่งชาติ 2564” ผ่านช่องทางออนไลน์
การเคหะแห่งชาติ เชิญชวนร่วมกิจกรรม “CSR Day การเคหะแห่งชาติ 2564” ผ่านช่องทางออนไลน์

การเคหะแห่งชาติ เชิญชวนร่วมกิจกรรม CSR Day การเคหะแห่งชาติ 2564” ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมจัดเวที Homey CSR เสวนา For Now and Then” เดินหน้าผลักดันโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Smart and Sustainable Community for Better Well-being : SSC)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ เผยแพร่นิทรรศการและกิจกรรม “CSR Day การเคหะแห่งชาติ 2564” ผ่านช่องทางออนไลน์ www.homey-CSR2021.com เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ และการเสวนาหัวข้อ “Homey CSR เสวนา For Now and Then” พร้อมร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น และลุ้นรับของที่ระลึกจากการเคหะแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2564 นี้

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้จัดกิจกรรม “CSR Day การเคหะแห่งชาติ” ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยนำผลงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้าน CSR ของการเคหะแห่งชาติมาเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมด้าน CSR ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนในการสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชน

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวต่อว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้จึงได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ บอกเล่าเรื่องราวการดำเนินนโยบายด้าน CSR ของการเคหะแห่งชาติตลอด 48 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงยังได้จัดกิจกรรม “Homey CSR เสวนา For Now and Then” ซึ่ง ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ประธานกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายวิชัย คำบุญเรือง ผู้แทนชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง (นิติ 1) ร่วมเสวนา รวมทั้งเปิดช่องทางการแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานด้าน CSR ของการเคหะแห่งชาติ อีกด้วย

“นิทรรศการออนไลน์ในครั้งนี้จัดขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการรวบรวมข้อมูลและความก้าวหน้าด้าน CSR ของการเคหะแห่งชาติ พร้อมทั้งโครงการ SSC ที่เป็นโมเดลสำคัญในการขับเคลื่อนงาน CSR ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองเกี่ยวกับชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในมิติต่างๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ www.homey-CSR2021.com รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์และแฟนเพจของการเคหะแห่งชาติ” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเชิญชวน