LingoAce แพลตฟอร์มสอนภาษาจีน รุกตลาดไทยเต็มตัว ตอบโจทย์การเรียนรู้แนวใหม่ สำหรับเด็ก

LingoAce แพลตฟอร์มสอนภาษาจีน รุกตลาดไทยเต็มตัว ตอบโจทย์การเรียนรู้แนวใหม่ สำหรับเด็ก

นาย Hugh Yao ผู้ก่อตั้ง และ CEO ของ LingoAce กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ LingoAce ให้ความสำคัญในการขยายตลาดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ เรามีการอออกแบบโปรแกรม และพัฒนาหลักสูตรแบบ Localisation เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนไทยให้ได้มากที่สุด โดยเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการระดับโลกของเราสู่ประเทศไทยและยังเข้าใจพื้นฐานความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศนั้นๆ อีกด้วย

LingoAce แพลตฟอร์มเรียนภาษาจีนออนไลน์สำหรับเด็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการเชื่อมโยงการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ทั่วโลก ผ่านการพัฒนาและสร้างสรรค์ ระบบการเรียนออนไลน์แนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ภายใต้แนวคิด “Learner First” ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นอันดับแรก

นาย Hugh Yao ผู้ก่อตั้ง และ CEO ของ LingoAce

รวมถึงการสร้างแนวทางที่เป็นมาตรฐานใหม่ให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งระบบการพัฒนาครูผู้สอน ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร และบริการหลังการขาย เพื่อให้ทุกส่วนสามารถทำหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องเพื่อเป้าหมายให้การเรียนได้ผลลัพธ์และผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีในตลอดการเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม

โดยปัจจุบัน LingoAce ถือเป็นสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) ที่มาแรงและได้รับความสนใจ ทั้งจากความโดดเด่นของแพลตฟอร์ม ที่สามารถเติมเต็มและแก้ Pain Point ของการเรียนออนไลน์ในเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งความสำเร็จในการขยายบริการในหลายประเทศอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่ปี โดยปัจจุบันเปิดให้บริการพร้อมเปิดสำนักงานแล้ว 6 แห่ง ใน 5 ประเทศ ได้แก่

สำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์ และสำนักงานอื่นๆ ในหลายเมืองสำคัญ ได้แก่ ปักกิ่ง และ อู่ฮั่น ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ลอสแองเจลิส ในสหรัฐอเมริกา จาการ์ตา ในอินโดนีเซีย และล่าสุดเมื่อปี 2020 ได้ขยายการบริการมาที่ประเทศไทย โดยปัจจุบันมีนักเรียนบนแพลตฟอร์มรวมกว่า 300,000 คนทั่วโลก

นางสาวณัฐนิช ทองไกรแสน Country Manager ประเทศไทย

นางสาวณัฐนิช ทองไกรแสน Country Manager ประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศสำคัญ ในการขยายการเติบโตของ LingoAce ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ไม่ใช่เฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่เป็นตัวเร่งให้การเรียนออนไลน์กลายเป็นเรื่องจำเป็นเท่านั้น แต่ค่านิยมของผู้ปกครองในปัจจุบันต้องการปลูกฝังให้เด็กมีทักษะด้านภาษามากกว่า 1 ภาษา หรือให้มีภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็น Global Citizen ที่สามารถต่อยอดทางการศึกษา การทำงาน และโอกาสในชีวิตได้อย่างไร้ขีดจำกัด

โดยกลุ่มผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่มีกำลังซื้อพร้อมให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับบุตรหลานของตนอย่างเต็มที่ ขณะที่ในประเทศไทยเอง ยังไม่มีผู้เล่นในตลาดสอนภาษาจีนออนไลน์สำหรับเด็กโดยเฉพาะมากนัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเรียนภาษาจีนออนไลน์ที่มีการนำเทคโนโลยีมาช่วย เพื่อให้การเรียนสนุก และได้ผลลัพธ์อย่างที่ตั้งใจ ในแบบของ LingoAce จึงทำให้ผลตอบรับจากการเปิดให้บริการในประเทศไทยถือว่าดีเกินที่ตั้งไว้

เฉพาะในประเทศไทยเรา มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้นเกือบหมื่นคน หลังเปิดให้บริการเพียง 9 เดือน มีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไตรมาสละประมาณ 300%  

โดยส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนอินเตอร์และโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ที่มีความสนใจที่จะฝึกฝน และพัฒนาการเรียนภาษาที่สามอย่างภาษาจีน เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในอนาคต จากไม่มีพื้นฐาน สู่การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ ตลอดจนการนำไปสอบวัดระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งที่น่าสนใจ คือ พบว่าอัตราการซื้อคอร์สเรียนต่อเนื่อง (renewal rate) และอัตราการบอกต่อ (referral rate) สูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในธุรกิจเรียนออนไลน์

จากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีโดยเน้นการมีส่วนร่วม และความสนุกสนาน ในปัจจุบัน LingoAce ได้เปิดตัว 2 หลักสูตรในประเทศไทย คือ

International Program : เป็นหลักสูตรสอนภาษาจีนที่เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่ต้องการเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง เป้าหมายการสอนหลักคือการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของนักเรียนและความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

Singapore Program : เป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนอยู่แล้วหรือเรียนในโปรแกรม 2 ภาษาเพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนตามหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

โดยปัจจัยความสำเร็จของ LingoAce และการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้ เป็นผลมาจากพื้นฐานของแพลต ฟอร์มที่ถูกพัฒนาและออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้การเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 6-15 ปี เห็นผลได้จริงโดยหัวใจ ของความสำเร็จประกอบไปด้วย

ระบบการเรียนและหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่ หลักสูตร มีความหลากหลายและครอบคลุมทุก วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เน้นการเสริมสร้างทักษะภาษาจีนทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานใด เลย ไปจนถึงการเสริมทักษะให้แน่นขึ้นสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว มากไปกว่านั้น แม้จะเป็นการเรียนออนไลน์แต่คลาสเรียนที่มีขนาดเล็ก จะทำให้สามารถดูแลและติดตามผลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยระบบการดูแลแบบ 4 ต่อ 1 คือ ผู้เรียน 1 คน จะได้รับการดูแลจากทีมงานถึง 4 คน ได้แก่ ครูผู้สอนหรือเหล่าซือ ที่เป็นครูเจ้าของภาษาที่ได้รับการอบรมวิธีการสอนออนไลน์สำหรับเด็ก เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของเด็กในแต่ละช่วงวัย เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนและเรียนรู้ได้อย่างไม่มีเบื่อ ผู้แนะแนวหลักสูตร ที่สามารถคัดสรรบทเรียนเพื่อให้ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ของเด็กแต่ละคนได้ ผู้ให้คำปรึกษา ที่จะชอบติดตามการเรียนของผู้เรียนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางการเรียนรู้ และ ผู้ดูแล ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้การเรียนออนไลน์มีความราบรื่น

ระบบการเรียนที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัย ได้แก่ Gamification จำลองการเรียนการสอนและสถานการณ์ต่าง ในรูปแบบของเกม ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกไปกับการเรียน ทั้งการสอนยังมีความต่อเนื่อง วางแผนการเรียนรู้ที่พอเหมาะพอดีกับผู้เรียนที่อยู่ในวัยเด็ก ในแต่ละคลาสเรียนจะกระตุ้นความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม และยังเป็นการสอนแบบสดที่จะสร้างการมีส่วนร่วม หรือ Interaction ให้ผู้เรียนสามารถคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนได้แบบเรียลไทม์ สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องออนไลน์ที่สนุกสนาน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจ่ออยู่กับการเรียนในออนไลน์และซึมซับทักษะความรู้ได้แบบไม่รู้ตัว

คุณภาพของครูผู้สอน โดย ครูผู้สอน หรือ เหล่าซือ ของ LingoAce จะต้องเป็นเจ้าของภาษาตัวจริงเท่านั้น โดยต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนมากกว่า 3 ปี และต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น โดยที่ผ่านมามีเพียง 3% ของผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเท่านั้นที่สามารถผ่านมาตรฐานของเราได้ จึงเป็นสิ่งการันตีคุณภาพและความสามารถของครูผู้สอนทุกคน

ความสะดวกสบายแบบครบวงจร LingoAce ออกแบบและพัฒนาระบบขึ้นมาเอง ความหลากหลายของหลักสูตรและคลาสเรียนจะช่วยให้ผู้ปกครองและผู้เรียนสามารถเลือกได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด อีกทั้งยังมีผู้แนะแนวคอยให้คำปรึกษาในการวางแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสม ผู้ให้คำปรึกษาและผู้ดูแล ช่วยให้การเรียนราบรื่นมากยิ่งขึ้น การสร้างสรรค์ที่ครบวงจรนี้ช่วยอำนวยความสะดวกและไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะสามารถเข้าถึงคลาสเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลและรายงานผลอย่างโปร่งใส มีการบันทึกการเรียนของผู้เรียนบนแพลตฟอร์ม ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองสามารถดูความคืบหน้าจากรายงานการเรียนของบุตรหลานได้ตลอดเวลา

จากความโดดเด่นดังกล่าวทำให้ LingoAce ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและเด็ก อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากนักเรียนในไทยประสบความสำเร็จจากการเรียนภาษาจีนออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์ม LingoAce จำนวนมาก รวมถึงครอบครัวของเซเลบริตี้ชื่อดังในประเทศไทยที่เลือก LingoAce เป็นแพลตฟอร์มการเรียนภาษาจีนออนไลน์สำหรับบุตรหลาน ได้แก่ น้องบีลีฟจากบ้านบริบูรณ์ แฟมิลี่, บ้านเรไรรายวัน รวมไปถึงนักเรียนอื่นๆ จำนวนมากที่มีพัฒนาการทางภาษาที่เด่นชัด จากที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว หรือสามารถพูดได้เป็นคำ แต่หลังจากที่ได้เรียนกับ LingoAce น้อง เหล่านี้ก็สามารถสื่อสารได้เป็นประโยค และตอบโต้ได้อย่างมั่นใจ

อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ LingoAce ประสบความสำเร็จและสร้างผลลัพธ์ที่พึงพอใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนในหลายประเทศ เพราะนอกจากพื้นฐานของระบบและหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างมี ประสิทธิภาพแล้ว ในแต่ละประเทศ LingoAce จะพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการออกแบบจำนวนโปรแกรมที่ แตกต่างกันออกไป เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ได้ตามวัตถุประสงค์ในการเรียนของเด็กให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและบริบทของประเทศนั้นๆนางสาวณัฐนิช กล่าวเสริม

สำหรับเป้าหมายต่อไปของ LingoAce ในประเทศไทย จะเดินหน้าพัฒนาและรักษามาตรฐานการบริการ และการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

เพื่อที่จะตอกย้ำเป้าหมายสำคัญในการมอบการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง และเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการเชื่อมโยงผู้เรียนรุ่นใหม่ทั่วโลกผ่านการเรียนรู้ภาษาที่แท้จริง เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนประชากรคนรุ่นใหม่สู่การเป็น Global Citizen ที่มีความสามารถทางการสื่อสารที่ทัดเทียม