ACE ส่งมอบเตียงสนามจากไฟเบอร์บอร์ด ให้โรงพยาบาล ชุมชนทั่วประเทศสู้โควิด

ส่งมอบเตียงสนาม
ส่งมอบเตียงสนาม

ACE ส่งมอบเตียงสนามจากไฟเบอร์บอร์ด ให้โรงพยาบาล ชุมชนทั่วประเทศสู้โควิด

วันที่ 11 ส.ค. 2564 นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศประสบปัญหาขาดแคลนเตียงรองรับผู้ป่วย

ส่งมอบเตียงสนาม
ส่งมอบเตียงสนาม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงผนึกกำลังคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาในกลุ่ม ACE ร่วมกันผลิตเตียงสนามจากแผ่นไม้ไฟเบอร์บอร์ด จำนวนรวมกว่า 2,000 เตียง สำหรับส่งมอบแก่หน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล รวมถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

ซึ่งปัจจุบัน ACE เริ่มทยอยส่งมอบแล้ว โดยล็อตแรกจำนวน 300 เตียงถูกส่งให้กับหลายหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา และอยู่ระหว่างเร่งผลิตเพื่อกระจายส่งมอบทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

เตียงสนามจากไฟเบอร์บอร์ด
เตียงสนามจากไฟเบอร์บอร์ด

สำหรับแผ่นไม้ไฟเบอร์บอร์ดที่ ACE นำมาผลิตเตียงสนามสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 200 กิโลกรัม โดยทำมาจากต้นยูคาลิปตัสที่บริษัทในเครือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกขึ้นเพื่อสร้างรายได้เสริม ลดการตัดไม้จากป่าธรรมชาติอันเป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะโลกร้อน 

ส่งมอบเตียงสนาม
ส่งมอบเตียงสนาม

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ACE ยังได้บริจาคขวดเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยให้กับชุมชน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องสแกนวัดอุณหภูมิ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติแก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลบริเวณรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของ ACE ใน 23 จังหวัดทั่วประเทศ และยังคงมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือเคียงคู่คนไทยสู้โควิด-19 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย

ส่งมอบเตียงสนาม
ส่งมอบเตียงสนาม