มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เสิร์ฟ ข้าวกล่องจากใจ 7 พันกล่องต่อวัน หนุน แพทย์-จนท.อาสาสมัคร สู้โควิด

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ส่งความห่วงใย กำลังใจ สนับสนุนข้าวกล่อง 7,000 กล่องต่อวัน ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “กล่องข้าวจากใจ” ให้กับสาธารณสุขจังหวัด เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร

นายอัศวิน-นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี และกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เปิดเผยว่า ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมาก ล่าสุด มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี สนับสนุนข้าวกล่องวันละ 7,000 กล่อง ภายใต้โครงการ “กล่องข้าวจากใจ”

นายอัศวิน-นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี และกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี

เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังใจ ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทั่วประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาและดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มกำลัง ในการรับมือและต่อสู้กับโควิด-19 โดยมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ได้มอบหมายผู้จัดการสาขาและพนักงานบิ๊กซี เป็นตัวแทนส่งมอบข้าวกล่องผ่านสาธารณสุขจังหวัด

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ด้วยเหตุการณ์วิกฤตในขณะนี้เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทุกท่านปฏิบัติหน้าที่และฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีและสิ่งสำคัญอีกส่วนคือด้วยน้ำใจจากทุกภาคส่วนมาร่วมกัน ขอบคุณในความเสียสละของทีมบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการรักษา เฝ้าระวังอาการผู้ป่วย ตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและร่วมกันนำพาประเทศไทยผ่านวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน นายอัศวิน และนางฐาปณี กล่าวเสริม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี และกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤตจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นกลุ่มที่เหน็ดเหนื่อยที่สุดในขณะนี้ และขอให้คนไทยทุกคนดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เราพร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA