เสียงจากชาวโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดอ่างทอง

เสียงจากชาวโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดอ่างทอง
เสียงจากชาวโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดอ่างทอง

เสียงจากชาวโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยความร่วมมือระหว่างพัฒนาการจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน การปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับตำบล และอำเภอ ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปให้ความรู้ และชักชวนให้ชาวบ้านร่วมพัฒนาพื้นที่ทำกินให้เข้ากับ โคก หนอง นา โมเดล สอดแทรกการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ปูพื้นฐานสร้างความเป็นอยู่ที่มั่นคง ยั่งยืน

รักษา อ่อนสกุล ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล เป็นหนึ่งคนที่เข้าร่วมโครงการ และอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ ให้พื้นที่มีหนอง มีคลองไส้ไก่ โดยตั้งใจจะปลูกต้นไม้และพัฒนาพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จและเปิดให้คนอื่นๆ ได้มาเรียนรู้ “หลังจากนี้ไปคงมีความสุขมากแล้ว ถ้าเราอยู่ในที่ที่มีอยู่มีกิน ความรู้สึกก็มั่นคง”

อีกหนึ่งครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล อารี พุ่มปาน บอกว่า การเข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา ในวัยเกษียณ เหมือนได้ใช้พื้นที่ทำกินสร้างแหล่งอาหาร เราปลูกตะไคร้ป้องกันการพังทลายของดิน ปลูกพืช 5 ระดับ เพิ่มความชุ่มชื่นของพื้นดิน พืชสูง พืชกลาง พืชเตี้ยเรี่ยดิน ใต้ดิน แล้วก็พืชบนน้ำ เพื่อให้พออยู่พอใช้ เพิ่มความร่มเย็น สิ่งที่เราปลูก เชื่อเลยว่าจะสร้างความพออยู่พอกินให้กับตัวเรา และเป็นต้นแบบให้กับคนในชุมชนได้ทำตามได้”

ปิดท้ายที่ คุณนพรัตน์ โตจาด เล่าด้วยรอยยิ้มว่า “พัฒนาชุมชนมาชวนให้เข้าร่วมโครงการ เราก็ตกลงทันทีเลย หลังจากเข้าร่วมแล้วเราพบว่าเราสบายกว่าแต่ก่อนเยอะ การมีคลองไส้ไก่ ทำให้บริหารจัดการน้ำได้ง่าย ง่ายต่อการให้น้ำกับพืชผักที่เราปลูก ปลูกผักก็แจกเพื่อนบ้าน ผักก็มี ปลาก็มี พอพืชผักโตแล้วให้สีเขียว ก็สดชื่น น่ามอง สบายกาย และสบายใจ”