MTI บริจาค 3 แสน หนุน ครัวหอการค้าไทย รวมใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์

MTI บริจาค 3 แสน หนุน ครัวหอการค้าไทย รวมใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่-อาสาสมัคร 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI นำทีมโดย คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมสนับสนุนมอบเงิน 300,000 บาท ให้แก่คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นฟันเฟืองส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ “ครัวหอการค้าไทย รวมใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร” ตั้งครัวส่งอาหารสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ประจำหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วกรุง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ หอการค้าไทย

คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “หนึ่งในหน้าที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของ เมืองไทยประกันภัย คือหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคม หรือ CSR ที่ผ่านมาได้ทำงานด้านนี้มาค่อนข้างมากและทำมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากโครงการอาสากล้าใหม่ จนเกิดวิกฤตการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเกิดเป็นโครงการครัวมาดาม และท้ายที่สุดก่อตั้งเป็นมูลนิธิมาดามแป้ง โดยเชื่อว่าการขับเคลื่อนที่สำคัญของโครงการฯ จำเป็นต้องได้รับแรงสนับสนุนเพื่อให้ภารกิจนี้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ จึงได้ร่วมสนับสนุนเงินสมทบทุนจำนวนหนึ่งให้แก่ครัวหอการค้าไทย เพื่อใช้ในการตั้งครัวชุมชนในการประกอบอาหารสดใหม่ ให้แก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครประจำหน่วยฯ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่หมุนเวียนและบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ”

คุณนวลพรรณ กล่าวเพิ่มเติม “คาดว่าวิกฤตนี้ยังคงไม่หายไปจากเราทุกคน สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือ การดูแลตัวเองให้ดี และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการฉีดวัคซีน ซึ่งอาจจะยังป้องกันไม่ได้ 100% แต่วัคซีนจะช่วยลดความรุนแรง และลดโอกาสการเสียชีวิตได้ ดังนั้น เมืองไทยประกันภัย จึงขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาทุกท่าน ที่ได้สละเวลาทำหน้าที่อันสำคัญในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน เพื่อรวมพลังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทย”