สสว. หนุนผู้ประกอบการ ชวนประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

สสว. หนุนผู้ประกอบการ ชวนประกวดสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 13
สสว. หนุนผู้ประกอบการ ชวนประกวดสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 13

สสว. หนุนผู้ประกอบการไทยสู้โควิด จัดประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 พร้อมรับโล่เกียรติยศ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สนับสนุนผู้ประกอบการไทยสู้วิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

เชิญชวนผู้ประกอบการไทยสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Together Towards Tomorrow” ถ่ายทอดเรื่องราวผู้ประกอบการต้องประสบปัญหาภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีความต้องการแรงสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

โดยการประกวดปีนี้ผู้ประกอบการผ่านกระบวนการสรรหาและพัฒนาจนเปรียบเสมือนเพชรแท้น้ำงามที่ผ่านการเจียระไนออกมาอย่างงดงาม เสมือนผ่านวิกฤตบททดสอบทุกมิติ ทำให้มีความแข็งแกร่งจนสามารถสร้างแบรนด์ที่มีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการ ถึงแม้ช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเป็นช่วงวิกฤตก็ตาม ดังนั้น ความร่วมมือสนับสนุนผุ้ประกอบการไทยหลายภาคส่วน จะทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จ พร้อมเติบโตขยายสู่ตลาดโลกทั้งในวันพรุ่งนี้และวันข้างหน้าต่อไป

รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “โครงการ SME National Awards ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ต้องการให้เอสเอ็มอีประเทศไทยเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถศึกษาเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ถูกจุดรวมถึงการทำงานอย่างมีมาตรฐานตอบรับกันในทุกมิติ

โครงการนี้เน้นเรื่องกระบวนการการพัฒนาการบริหารจัดการและสิ่งที่เกี่ยวข้องการดำเนินธุรกิจต่างๆ เช่น ช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการบางรายประสบปัญหาด้านยอดขาย ปัญหาต้นทุนสูงไม่พอกับรายจ่าย หรือปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่สามารถเป็นไปตามแผนการ ฯลฯ

กลไกและเครื่องมือสำคัญของโครงการประกวดสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มตรวจสอบการดำเนินการธุรกิจผู้ประกอบการได้อย่างมีมาตรฐาน สร้างต้นแบบให้ผู้ประกอบการได้รับรู้ถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากน้อยอย่างไร เมื่อธุรกิจผู้เข้าร่วมประกวดโครงการครั้งนี้สามารถทำคะแนนได้เกินมาตรฐานล้วนมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลด้านต่างๆ เพราะฉะนั้น ในสภาวะวิกฤตโควิด-19 ผู้ประกอบการไทยต้องกลับมาทบทวนธุรกิจผ่านกระบวนการโครงการ SME National Awards จะช่วยให้ท่านมองเห็นศักยภาพของตนเองและก็มองเห็นปัญหาต่างๆ สามารถแก้ไขได้ตรงจุด”

“ประโยชน์การเข้าร่วมโครงการประกวดครั้งนี้ผมอยากเน้นย้ำว่า นอกจากผู้ประกอบการจะได้รับรางวัล สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เอสเอ็มอีจะได้เรียนรู้กระบวนการในการวางแผน การวิเคราะห์ และการนำผลของการวางแผน การวิเคราะห์มาปรับปรุง วิธีการของการพิจารณาเรื่องของรางวัลและคะแนนที่จะได้ในแต่ระดับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้พัฒนาจากระบบของมาตรฐาน QA และ QC ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ในการกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการเปรียบเสมือนรูปแบบธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อมสามารถมองเห็นได้ทุกมิติ

เพราฉะนั้น การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้เครื่องมือและวิธีการในการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ โดยทางทีมที่ปรึกษาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึก การอบรม รวมถึงการเข้าสู่รูปแบบปฏิบัติงานจริง ทุกส่วนล้วนเป็นประโยชน์ที่ทางเอสเอ็มอีทุกท่านจะได้รับ สามารถนำไปต่อยอดเสริมสร้างศักยภาพกิจการของผู้ประกอบการได้ต่อไปในอนาคต” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ SME National Awards ครั้งที่ 13 สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.smesnationalawards.com แล้วส่งยัง [email protected] 

หรือส่งที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518​ ถนน​ประชา​ราษฎร์​สาย 1​ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณนิชาภา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา โทร. 081-152-2238, คุณพิพัฒน์ ศรีวลีธร โทร. 081-152-2235 และติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก : การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ