กระทรวงพาณิชย์-บสย.-4 แบงก์ ติวเข้มธุรกิจร้านอาหาร

กระทรวงพาณิชย์-บสย.-4 แบงก์ ติวเข้มธุรกิจร้านอาหาร
กระทรวงพาณิชย์-บสย.-4 แบงก์ ติวเข้มธุรกิจร้านอาหาร

คุณพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ คุณวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกันกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ “การเตรียมตัวก่อนกู้ สำหรับธุรกิจร้านอาหาร” ซึ่งเป็นการสัมมนาออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก กลุ่มหมอหนี้ บสย. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

สำหรับการบรรยายพิเศษดังกล่าวจัดขึ้น 3 วันคือ วันที่ 1-2 มิ.ย. และ 4 มิ.ย. 2564 โดยวันแรกผู้บริหาร บสย. คุณวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ ได้ร่วมบรรยายพิเศษถึง บทบาทและหน้าที่ของ บสย. รวมทั้งมาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs สู้ภัยโควิด-19 ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อประเภทต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์ที่เจาะกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับร้านอาหาร เช่น ร้านเบเกอรี่ ร้านกาแฟ และร้านขายเครื่องดื่มทั่วไป  

นอกจากกระทรวงพาณิชย์และ บสย. แล้ว การบรรยายพิเศษ “การเตรียมตัวก่อนกู้ สำหรับธุรกิจร้านอาหาร” ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร 4 สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แนะนำสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษของแต่ละธนาคาร และที่จะพลาดไม่ได้

ในวันที่ 4 มิ.ย. คุณสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) จะร่วมบรรยายในหัวข้อ “เตรียมตัวให้พร้อมก่อนกู้เงิน” เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ในการเตรียมตัวหรือเตรียมเอกสารให้โดนใจธนาคาร