อ.ส.ค. เอาใจผู้บริโภคสายรักษ์โลก เตรียมเปิดตัว “ไทย-เดนมาร์ค Lactose Free” หลอดกระดาษ ภายใน มิ.ย.64

อ.ส.ค. เอาใจผู้บริโภคสายรักษ์โลก เตรียมเปิดตัว “ไทย-เดนมาร์ค Lactose Free” หลอดกระดาษภายใน มิ.ย.64
อ.ส.ค. เอาใจผู้บริโภคสายรักษ์โลก เตรียมเปิดตัว “ไทย-เดนมาร์ค Lactose Free” หลอดกระดาษภายใน มิ.ย.64

อ.ส.ค. ออกผลิตภัณฑ์ “นมไทย-เดนมาร์ค Lactose Free” หลอดกระดาษ เอาใจผู้บริโภคสายรักษ์โลก เปิดตัวภายใน มิ.ย. 64  ปลื้มเป็นแบรนด์แรกที่ใช้หลอดกระดาษจากผู้ผลิตในประเทศ พร้อมเตรียมอัดแคมเปญรักษ์โลกได้ง่ายๆ แค่ผู้บริโภคซื้อนมไทย-เดนมาร์ค Lactose Free หลอดกระดาษช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้มากถึง 2.5 ตัน/ปี 

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า ภายในเดือนมิถุนายนนี้ อ.ส.ค.เตรียมนำผลิตภัณฑ์นมรักษ์โลก นมกล่อง UHT “ไทย-เดนมาร์ค Lactose Free” ที่ใช้หลอดกระดาษ วางตลาดตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 7-ELEVEN และผ่านช่องทางออนไลน์  Lazada และ Shopee ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนำร่องผลิตโดยโรงงามนม อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT “ไทย-เดนมาร์ค Lactose Free ”ที่ใช้หลอดกระดาษในครั้งนี้ผลักดันให้ อ.ส.ค.ก้าวสู่การเป็นผู้นำการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นายสุชาติ กล่าวด้วยว่า  “ตามที่รัฐบาลมีการรณรงค์ให้ผู้บริโภคดื่มนมจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2569 ทำให้โอกาสที่ขยะจากการบริโภคนมนั้นมีมากขึ้น อ.ส.ค.จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด และบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ในด้านการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนมไทย-เดนมาร์คในการเร่งวิจัยและพัฒนาการใช้หลอดกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมนม และเป็นผู้นำการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแผน Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ พ.ศ. 2561-2573 การวางตลาดผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT ของไทย-เดนมาร์คหลอดกระดาษในครั้งนี้ของ อ.ส.ค.จะช่วยลดขยะจากหลอดพลาสติกถึง 7 ล้านหลอด หรือ ลดปริมาณขยะพลาสติก 2.5 ตัน/ปี โดยจุดเด่นของหลอดกระดาษข้างต้นคือสามารถย่อยสลายได้ภายใน 90 วัน ในขณะที่หลอดพลาสติกอาจต้องใช้เวลาถึง 200 ปี ในการย่อยสลาย รวมทั้งได้ออกแบบให้มีปลายตัด รวมถึงทำให้หลอดโค้งงอเพื่อสะดวกในการดื่มอีกด้วย  ที่สำคัญคือเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของ อ.ส.ค.”

นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในอนาคต อ.ส.ค.จะนำหลอดกระดาษชนิดอื่นๆ จากความร่วมมือ SCGP ไปใช้ในร้านไทย-เดนมาร์ค Milk Land เช่นกัน ส่วนรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์นมกล่องรูปแบบใหม่จะใช้เทคโนโลยีกล่องน้ำหนักเบา เพื่อลดการใช้วัตถุดิบกระดาษและพลังงานในการผลิต แต่ยังคงความแข็งแรงไว้เช่นเดิม โดยเบื้องต้นได้ทดลองใช้ในบางผลิตภัณฑ์แล้ว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา อ.ส.ค.ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดขยะมาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมั่นว่าการหันมาใช้หลอดกระดาษ เป็นหนึ่งในทางเลือกรักษ์โลกที่จะช่วยลดปริมาณขยะ เพราะเป็นวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ง่าย และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ซึ่งนมไทย-เดนมาร์คถือเป็นแบรนด์แรกที่ร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการไทยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในอนาคตผู้บริโภคสามารถช่วยลดปัญหาขยะจากหลอดพลาสติก เป็นการรักษ์โลกได้ง่ายๆ เพียงเลือกดื่มนมไทย-เดนมาร์ค Lactose Free ที่ใช้ผลิตภัณฑ์หลอดกระดาษ ที่ทาง อ.ส.ค. เตรียมวางจำหน่ายภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้

“สำหรับยอดจำหน่ายในปี 2563 ที่ผ่านมา อ.ส.ค.ทำยอดขายได้ 9,500 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายปี 2564 จากการปรับทัพการบริหารและปรับแผนการตลาดเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จะทำให้เราสามารถขยายช่องทางตลาดและขยายกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้น จะช่วยผลักดันให้ อ.ส.ค. ดันยอดขายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คที่วางเป้าหมายไว้ในปีนี้ 11,000 ล้านบาทได้อย่างแน่นอน” นายสุชาติ กล่าว