แม็คโคร หนุน อาหาร-น้ำดื่ม ให้ รพ.สนาม พร้อมขับเคลื่อนโครงการซีพีร้อยเรียงใจ

แม็คโคร หนุน อาหาร-น้ำดื่ม ให้ รพ.สนาม สังกัด ทอ. พร้อมขับเคลื่อนโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร ร่วมขับเคลื่อน โครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19  ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย คุณวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์

ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น, คุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซีพีเอฟ และ คุณรุจนาฏก์ วิมลสถิตย์ รองกรรมการใหญ่บริหาร ด้านบรรษัทสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

มอบอาหารและน้ำดื่ม แก่ผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสนามในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ  โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งอาหารและน้ำดื่มจากโครงการดังกล่าว จะถูกนำไปกระจายยังโรงพยาบาล 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ณ กรมการแพทย์ทหารอากาศ

นอกจากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการซีพีร้อยเรียงใจฯ แล้ว  แม็คโครยังยกระดับนโยบายด้านการช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดสถานการณ์ภาวะวิกฤตในทุกมิติ และทยอยส่งมอบสิ่งของจำเป็นแก่การดำรงชีพ รวมถึง สนับสนุนอุปกรณ์และสินค้าจำเป็นเพื่อการดูแลผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล และในชุมชนที่ได้รับผลกระทบไปแล้วในหลายจังหวัดทั่วประเทศด้วย