บิ๊กซี-หอการค้าไทย เคียงข้างสังคมไทยหนุนรัฐ ขับเคลื่อน ศก. สู้วิกฤตไวรัส

บิ๊กซี-หอการค้าไทย เคียงข้างสังคมไทยหนุนรัฐ ขับเคลื่อน ศก. สู้วิกฤตไวรัส

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระลอกใหม่ ที่หนักหน่วงรุนแรง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ต่อวันที่เกินหลักสองพันคนต่อเนื่อง และกระจายไปครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ในกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ชูสนับสนุนพื้นที่ฉีดวัคซีนในบิ๊กซีทั่วประเทศ จำนวน 54 สาขา และ บีเจซี สนับสนุนการจัดเก็บวัคซีนและกระจายวัคซีนไปยังพื้นที่ที่กำหนด

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กล่าวว่า กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เรามีความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังอย่างบูรณาการ เพื่อร่วมผ่านพ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ไทยสามารถกลับมาเปิดประเทศได้โดยเร็ว

ถ้าในอนาคตมีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศเกิดขึ้น มั่นใจว่าประชาชนพร้อมรับมือและตื่นตัวเพื่อร่วมมือกันก้าวต่อไปด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ในด้านธุรกิจเพื่อให้ดำเนินต่อไปได้ บิ๊กซีเราเองมีให้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์บิ๊กซีและแอพพลิเคชั่นของบิ๊กซี ไลน์ หรือโทรมาสั่ง และมีบริการ Drive-Thru

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้มีมติทั้งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โดยจะออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยงของบางกิจการ กิจกรรม ร้านอาหาร เปิดให้นั่งทานที่ร้านได้ถึงเวลา 21.00 น. และออกกฎต้องใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ 100% เป็นต้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work From Home) รวมถึงปรับเวลาเปิด-ปิดศูนย์การค้าตามนโยบายภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับพนักงาน

โดยร่วมมือสนับสนุน TEAM A : Distribution and Logistics ทีมสนับสนุนการกระจายและฉีดวัคซีน และ TEAM D : Extra Vaccine Procurement ทีมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม ดังนี้

Team A : Distribution and Logistics : บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดการสนับสนุน

1. สนับสนุนพื้นที่ฉีดวัคซีนในบิ๊กซีทั่วประเทศ จำนวน 54 สาขา

2. สนับสนุนพื้นที่ฉีดวัคซีนในศูนย์กระจายสินค้า (ธัญบุรี)

3. รวบรวมและจำหน่ายวัคซีนหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังสถานที่ฉีดวัคซีน

4. ตรวจสอบและดูแลการเคลื่อนไหวของวัคซีนและบุคลากร

5. สนับสนุนชุดอาหารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลในพื้นที่โครงการ

6. อำนวยความสะดวกในการกำจัดขยะ

7. สนับสนุนเต็นท์สำหรับประชาชนที่เข้าคิว

8. สนับสนุนเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวก ดังนี้
8.1 ดูแลและอำนวยความสะดวกการจราจร
8.2 ดูแลและอำนวยความสะดวกในพื้นที่โครงการ

9. สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเรื่องของโครงการ ดังนี้
9.1 ช่องทางทีวี
9.2 สื่อออนไลน์ของทาง BIG C ทั้งหมดได้แก่ Big C Website, Big C LINE, LINE LAP และ
Big C Facebook
9.3 โบรชัวร์ที่ทางบิ๊กซีจัดพิมพ์
9.4 เสียงตามสายในห้างบิ๊กซี
9.5 วิทยุท้องถิ่น
9.6 รถแห่

10. ป้ายสื่อโฆษณาโครงการทั้ง 54 สาขา ที่เป็นพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
10.1 ป้าย Outdoor Standee เพื่อแจ้งเรื่องของโครงการ
10.2 ป้าย Indoor Standee เพื่อแจ้งจุดบริการและขั้นตอนการฉีดวัคซีน
10.3 ป้าย Building Banner เพื่อแจ้งเรื่องของโครงการ

Team D : Extra Vaccine Procurement : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการสนับสนุน
1. สนับสนุนการจัดเก็บวัคซีนในคลังสินค้าที่ได้รับการรับรองจาก GSDP

2. สนับสนุนการกระจายวัคซีน สำหรับการฉีดวัคซีนไปยังสถานที่ที่กำหนด

3. เป็นตัวแทนในการนำเข้าวัคซีนที่เป็นตัวเลือกจากหลายบริษัท

4. อาสาสมัคร เภสัชกร 20-30 คน เพื่อให้ข้อมูล วัคซีน แก่ประชาชน ทางโทรศัพท์ และสถานที่ฉีดวัคซีน

5. ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์การเภสัชกรรม ในการจัดหา วัคซีน ทางเลือกที่ดี และมีคุณภาพ

6. ติดต่อโรงงานผลิตวัคซีน และขอความช่วยเหลือตัวแทนในประเทศต่างๆ ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกมาใช้ในประเทศ