WINMED ผนึก APM-FSS โรดโชว์พบนักลงทุนราชบุรี

WINMED ผนึก APM-FSS โรดโชว์พบนักลงทุนราชบุรี
WINMED ผนึก APM-FSS โรดโชว์พบนักลงทุนราชบุรี

นายนันทิยะ ดารกานนท์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต จากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ

พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ นายชวพล ศรัณยพฤกษ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายภควัฒน์ ตุลยนิติกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนจังหวัดราชบุรี ณ โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก