โลตัส-พม. หนุน SMEs คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ผ่าน ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ

โลตัส-พม. หนุน SMEs คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ผ่าน ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ มอบ 2.3 ล้านบาท สร้างอาชีพให้  SMEs ในเดือนของวันสตรีสากล

โลตัส ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบโอกาสคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสร้างอาชีพ SMEs เนื่องในเดือนของวันสตรีสากล โดยโลตัสได้นำรายได้จากการจำหน่ายถุงคืนชีพ หรือถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำ มอบให้กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศ

ผ่านการจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาชีพสำหรับจำหน่ายอาหารเงินทุน และจัดอบรมการประกอบอาชีพเบื้องต้น ทุนละ 30,000 บาท หรือรวมทั้งหมด 2,310,000 บาท เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพเพื่อให้ SMEs ให้สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน และผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

คุณสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท โลตัส

คุณสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท โลตัส กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 เราได้เห็นเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โลตัสจึงได้จัดทำโครงการ ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายถุงคืนชีพ หรือถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำ มอบให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ

โดยได้เริ่มมอบทุนตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ทุนละ 30,000 บาท โดยผู้รับทุนสามารถใช้เป็นต้นทุนในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงวัตถุดิบ ในการเริ่มต้นอาชีพค้าขาย เพื่อสร้างรายได้เสริมจุนเจือครอบครัว โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มที่เปราะบางในสังคม อย่างเช่นแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่มีภาระสูง

ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันสตรีสากล โลตัสขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ แรงผลักดัน และการสนับสนุนให้กับกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปให้ได้ โลตัสเชื่อว่า ความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการมอบทุนตั้งต้นให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในด้านการจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เงินทุน รวมถึงความรู้ในการประกอบอาชีพนั้นจะช่วยให้ SMEs มีศักยภาพในการพัฒนา และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

คุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า เราต้องขอขอบคุณทางโลตัสที่ได้ช่วยเหลือ ใส่ใจ และดูแลผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก  ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่เราให้ความสำคัญเป็นอันมาก ทางกรม และกระทรวง เชื่อว่าความร่วมมือนี้จะช่วยเพิ่มเติมศักยภาพให้กับผู้ที่ได้รับทุนนี้เป็นอย่างดี และให้สามารถหารายได้ที่ยั่งยืนต่อไป