เคทีซี ลุยสินเชื่อมีหลักประกัน ลั่นเป้าปีนี้กำไรทำสถิตินิวไฮ

เคทีซี ลั่นเป้าสู่ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเบ็ดเสร็จครบวงจร เตรียมศึกษาโมเดลสินเชื่อมีหลักประกัน หลังเข้าถือหุ้นใหญ่เคทีบี ลิสซิ่ง โชว์ฝีมือไม่หวั่นพิษโควิด ปี’63 กำไร 5.3 พันล้าน

คุณระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี แถลงถึงผลประกอบการ ณ สิ้นปี 2563 ว่า กำไรสุทธิ 5,332 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 โดยมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับรวม 90,149 ล้านบาท เอ็นพีแอลต่อเงินให้สินเชื่อรวม เท่ากับ 1.8 เปอร์เซ็นต์ ฐานสมาชิกรวม 3.4 ล้านบัญชี แบ่งเป็นธุรกิจบัตรเครดิต 2,575,684 บัตร สินเชื่อลูกค้าบัตรเครดิตรวม 60,235 ล้านบาท สินเชื่อบุคคล 814,329 บัญชี ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลรวม 29,915 ล้านบาท

ส่วนแผนยุทธศาสตร์ในปี 2564 จากวิกฤตโควิด-19 และมาตรการต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนต่อเนื่อง เป็นตัวกระตุ้นให้เคทีซีต้องเร่งเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบก้าวกระโดด สร้างโอกาสธุรกิจใหม่ คู่ขนานกับการทำธุรกิจเดิม เพื่อสร้างคลื่นใต้น้ำจนเป็นพลังคลื่นลูกใหญ่รับเกมธุรกิจที่ไม่มีวันสิ้นสุด (Infinite Game) โดยจะมุ่งขยายขอบเขตธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกันที่หลากหลาย ซึ่งการเข้าถือหุ้นใหญ่ 75.05 เปอร์เซ็นต์ในบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด หรือ เคทีบี ลิสซิ่ง จะทำให้เคทีซีสามารถทำธุรกิจเช่าซื้อและลิสซิ่งทุกประเภท

สำหรับธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ หรือ เคทีซี พี่เบิ้ม จะเน้นทำการตลาดผ่านระบบออนไลน์ พร้อมขยายพื้นที่ให้บริการไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น เริ่มต้นที่ภาคตะวันออก ภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนบน อีกทั้งร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจและธนาคารกรุงไทยขยายฐานสมาชิกและออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ ตลอดจนร่วมมือกับเคทีบี ลิสซิ่ง หาโอกาสต่อยอดและสนับสนุนธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถร่วมกัน โดยตั้งเป้าหมายยอดสินเชื่อปี 2564 ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท

ส่วนธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล จะมุ่งรักษาคุณภาพพอร์ตลูกหนี้ที่ดี เน้นรักษาฐานสมาชิกปัจจุบันผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยตั้งเป้าหมายยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตปี 2564 เติบโต 8 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 210,000 ล้านบาท ขณะที่จำนวนลูกค้าตั้งเป้ารักษายอดลูกหนี้ให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คือ บัตรเครดิต 235,000 ใบ และสมาชิกบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” 135,000 ราย ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2564 บริษัทจะมีอัตราการเติบโตของกำไรในระดับดีกว่าปีที่ผ่านมา และน่าจะทำสถิตินิวไฮได้