บีทีเอส กรุ๊ปฯ จับมือ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก และ วีกรีน ลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน

บีทีเอส กรุ๊ปฯ จับมือ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก และ วีกรีน ลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
บีทีเอส กรุ๊ปฯ จับมือ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก และ วีกรีน ลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน

บีทีเอส กรุ๊ปฯ จับมือ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก และ วีกรีน ลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน

คุณดาเนียล รอสส์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) คุณเกียรติชาย  ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  และ ผศ.ดร.รัตนาวรรณ  มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์กรภาครัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษารวม 14 หน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting Programme) จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้นำด้านการลดโลกร้อน ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก  โดยมีผู้บริหารบีทีเอส กรุ๊ปฯ คุณนริศรา  ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

บีทีเอส กรุ๊ปฯ จับมือ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก และ วีกรีน ลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
บีทีเอส กรุ๊ปฯ จับมือ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก และ วีกรีน ลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
บีทีเอส กรุ๊ปฯ จับมือ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก และ วีกรีน ลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
บีทีเอส กรุ๊ปฯ จับมือ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก และ วีกรีน ลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน