ค้าปลีกเครือซีพี ผนึกกำลังช่วยเกษตรกร รับซื้อผักผลไม้ล้นตลาด สร้างช่องทางธุรกิจ

ค้าปลีกเครือซีพีผนึกกำลังช่วยเกษตรกร รับซื้อผักผลไม้ล้นตลาดสร้างช่องทางธุรกิจ
ค้าปลีกเครือซีพีผนึกกำลังช่วยเกษตรกร รับซื้อผักผลไม้ล้นตลาดสร้างช่องทางธุรกิจ

ค้าปลีกเครือซีพี ผนึกกำลังช่วยเกษตรกร รับซื้อผักผลไม้ล้นตลาด สร้างช่องทางธุรกิจ

คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์สินค้าประเภทพืช ผัก ผลไม้ ที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ส่งผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ทั้งตลาดในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังธุรกิจค้าปลีกในเครือ ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) ประกาศความร่วมมือรับซื้อผลผลิตของผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกร เพื่อนำมาจำหน่ายในช่องทางต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้และช่วยระบายสินค้าเกษตร ไม่ให้เกิดปัญหาการล้นตลาดในประเทศไทย