บพค.เร่งสร้างความเข้าใจ “AI” ไม่แย่งงานคน เชื่อเป็นฐานสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

บพค.เร่งสร้างความเข้าใจ
บพค.เร่งสร้างความเข้าใจ "AI" ไม่แย่งงานคน เชื่อเป็นฐานสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

บพค.เร่งสร้างความเข้าใจ “AI” ไม่แย่งงานคน เชื่อเป็นฐานสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วันที่ 8 มี.ค.64 ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ AI ไทยสามารถ ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสำคัญ ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยได้รับทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

บพค.เร่งสร้างความเข้าใจ "AI" ไม่แย่งงานคน เชื่อเป็นฐานสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บพค.เร่งสร้างความเข้าใจ “AI” ไม่แย่งงานคน เชื่อเป็นฐานสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

“ก่อนเริ่มโครงการ เราได้ทำการวิจัย ทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ เอกชน หรือถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ว่าถ้าจะเราทำโครงการนี้เพื่อให้คนไทยเข้าใจเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มากยิ่งขึ้นควรต้องทำอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังได้เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์จากลุ่มตัวอย่าง 400 คนใน 4 จังหวัดใหญ่ได้แก่ กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา โดยแบ่งเป็นประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจ ว่าคนไทยเข้าใจ ได้ยิน หรือรับรู้เรื่องเอไอมากน้อยแค่ไหน ซึ่งคำตอบทำให้เราประหลาดใจคือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก และไม่รู้ด้วยว่าเอไอจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างไร ทั้งที่ความจริงแล้วเอไอเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ในขณะที่กลุ่มของนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการ จะรู้จักเกิน 80% แต่ก็มีบางส่วนที่รู้จักในรูปแบบของหุ่นยนต์ที่เห็นในภาพยนตร์ ทั้งที่เอไออยู่รอบตัวเราตั้งแต่เช้าจรดเย็น โดยเฉพาะแทบทุกคนมีสมาร์ทโฟนใช้ ทั้งการซื้อของออนไลน์ การใช้กูเกิลแม็ป และอื่นๆ อีกมากมาย”

“เมื่อถามถึงปัญหาอุปสรรคต่อการรับรู้ ส่วนใหญ่จะตอบเหมือนกันว่า ไม่มีการสื่อสารที่ถูกต้อง จึงไม่เกิดการรับรู้และเข้าใจ เราจึงต้องทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสื่อสารโดยแบ่งเป็น 3 แกนหลักคือ 1.ไทยสบาย สำหรับสื่อสารกับกลุ่มคนทั่วไป ที่เราอยากให้เขารู้ว่าเอไอเป็นเรื่องใกล้ตัว และสามารถใช้มันทำให้ชีวิตง่ายและสบายสำหรับเขา 2.ไทยล้ำ สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เกิน 80% รู้จักเอไออยู่แล้ว ให้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลว่าเขาจะศึกษาเรื่องเอไอ หรือเรียนต่อด้านนี้จะหาจากไหน มีคณะไหนที่สอนบ้าง และสุดท้ายคือ 3. ไทยรวย จะสื่อสารกับพวก เอสเอ็มอี เจ้าของกิจการ ถ้าเขาจะใช้เอไอเขาต้องทำอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยรู้จักและเข้าใจ ในการใช้เอไออย่างสมาร์ท หรือสามารถนั่นเอง” ดร.อัญชลิสา กล่าว

นอกจากนี้ ดร.อัญชลิสา ยังได้ดำเนินการผ่าน 3 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้คนเข้าถึงและสนใจเอไอ 

บพค.เร่งสร้างความเข้าใจ "AI" ไม่แย่งงานคน เชื่อเป็นฐานสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บพค.เร่งสร้างความเข้าใจ “AI” ไม่แย่งงานคน เชื่อเป็นฐานสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

1. Blast หรือการปลุกกระแส สร้างสื่อให้เข้าใจง่ายๆ โดยได้ปล่อยคลิปวีดีไอไปแล้วคือ  AI ไทยสามารถ by AI For All-YouTube ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก และได้โพสต์ไปที่ KOL (Key Opinion Leader) ดังๆ เพื่อช่วยกันสื่อสารว่าเอไอไม่ใช่เรื่องไกลตัว เขามาทุ่นแรงไม่ได้มาแย่งงาน

2. Blend เพื่อให้เข้าใจว่าเอไอช่วยใหชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไร และเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยร่วมกับ KOL ดังๆ ในช่องทางต่างๆ รวมถึงการทำซีรีส์ และออกข่าวในรายการข่าวที่มีชมสูงสุดเราก็ทำมาแล้ว และได้รับความสนใจอย่างมาก

3. Built โดยการทำ Podcast เพื่อเป็นตัวกลางในการสร้างความตระหนักรู้อย่างยั่งยืน โดยร่วมกับรายการ Mission to the moon ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาแลกเปลี่ยน และในอนาคตอันใกล้ เราสร้างกลุ่มในเฟซบุ๊ก เป็นกลุ่มของคนที่ไม่รู้จักเอไอ แต่สนใจเอไอ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนสอบถามแบบเป็นกันเอง เพราะที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเทคนิคมากกว่า นอกจากนี้ ยังสนใจที่จะตั้งกลุ่มเพื่อพูดคุยใน Clubhouse ด้วย 

ด้าน ดร.ศิรวัจน์ กล่าวว่า การทำโครงการดังกล่าว นอกจากเพื่อสร้างการรับรู้แล้ว ยังสร้างความเข้าใจด้วยว่า เอไอไม่ได้เข้ามาแย่งงาน แต่เป็นโยกย้ายคนไปยังส่วนอื่น ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากกว่า นอกจากนี้ยังเพิ่มความสะดวกในการใช้ทำงาน ส่งเสริมธุรกิจ ขณะเดียวกันยังเน้นเรื่องการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้หันมาสนใจเรื่องพวกนี้ เพราะในอนาคตหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้ มีความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเอไอมากมาย จึงต้องมีช่องทางในการสื่อสาร โดยหนึ่งในช่องทางที่ดีมากคือเว็บไซต์ www.learn-ai.in.th ซึ่งมีการรวบรวมบทความดีๆ มีเกร็ดความรู้ง่ายๆ ในมิติต่างๆ ที่เป็นภาษาไทย นอกจากนี้  ฟีโบ้ ยังมีการสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสามารถสร้างโมเดลเอไอขึ้นมาได้  ซึ่งสามารถเรียนได้ฟรี และได้รับเกียรติบัตรภายหลังการอบรมด้วย โดยสามารถสอบถามและติดตามได้จากเว็บดังกล่าว