โลตัส จับมือ กระทรวงพาณิชย์ ขยายผลโครงการ “ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน” ขยายผลผู้ประกอบการ “OTOP Select” และผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนจำนวน 300 ราย สอดคล้องเงื่อนไขกรรมการ กขค ในการพัฒนา SMEs

โลตัส จับมือ กระทรวงพาณิชย์ ขยายผลโครงการ “ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน” ขยายผลผู้ประกอบการ “OTOP Select” และผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนจำนวน 300 ราย สอดคล้องเงื่อนไขกรรมการ กขค ในการพัฒนา SME
โลตัส จับมือ กระทรวงพาณิชย์ ขยายผลโครงการ “ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน” ขยายผลผู้ประกอบการ “OTOP Select” และผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนจำนวน 300 ราย สอดคล้องเงื่อนไขกรรมการ กขค ในการพัฒนา SME

โลตัส จับมือ กระทรวงพาณิชย์ ขยายผลโครงการ “ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน” ขยายผลผู้ประกอบการ “OTOP Select” และผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนจำนวน 300 ราย สอดคล้องเงื่อนไขกรรมการ กขค ในการพัฒนา SMEs

เป็นการเดินหน้าพัฒนาเอสเอ็มอี ที่ถือว่าทำทันที ภายหลังที่โลตัสมาอยู่ในกลุ่มซีพี โดยโลตัสมีการสนับสนุนเอสเอ็มอีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล่ว ทำให้มีรากฐานที่ดี หลายโครงการนำมาต่อยอด และขยายผลได้ทันที เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายย่อยในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมา โลตัส ได้ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการ “ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน” ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการ “OTOP Select” และผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนจำนวน 300 ราย จำหน่ายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ประเดิม 4 สาขาในปีที่ผ่านมา ก่อนขยายโครงการเพิ่มเติมในปี 2564 ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อเอสเอ็มอี ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับเงื่อนไข คณะกรรมการ กขค ในการให้พัฒนาเพิ่มสัดส่วนยอดขายจากสินค้าเกษตรชุมชน เอสเอ็มอี หรือผลิตภัณฑ์ OTOP ในร้านค้าในเครือเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 10% ซึ่งโลตัสได้เตรียมการขับเคลื่อนในหลายโครงการ ซึ่งหนึ่งในโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากคือ “ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน”

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “ธุรกิจ SMEs คือหัวใจสำคัญของธุรกิจฐานรากในประเทศไทย เพราะมีบทบาทสำคัญในการจ้างงาน กระจายรายได้ และเป็นฐานการผลิตที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SMEs กว่า 3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ประกอบการในประเทศไทยทั้งหมด ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านการผลิตและการตลาดให้กับ SMEs ไทย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วนรวมถึง SMEs ด้วย จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับเทสโก้ โลตัส ในการจัดโครงการ “ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน” ขึ้น เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าที่เข้าถึงฐานลูกค้าของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ อันเป็นไปตามยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” กระทรวงพาณิชย์ ได้คัดสรรผู้ประกอบการสินค้า OTOP Select และผู้ประกอบการ SMEs จากทั่วประเทศ 300 ราย มาจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าให้กับผู้บริโภคหน้าห้างโลตัส สาขาที่ร่วมโครงการ กระทรวงพาณิชย์ขอขอบคุณภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการนี้และโครงการต่างๆ มากมาย”

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร โลตัส กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โลตัส ได้วางพันธกิจของเราเอาไว้ 3 ประการเพื่อช่วยให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน กล่าวคือ หนึ่ง ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อนพนักงาน สอง มีสินค้าจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการในราคาที่ยุติธรรม และสาม ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ภายใต้พันธกิจข้อที่ 3 นี้ จึงเป็นที่มาของการโครงการ “ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน” ที่โลตัส ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ ด้วยการให้พื้นที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริเวณหน้าร้านเทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมรายการ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยแล้ว ยังทำให้ลูกค้าและประชาชน สามารถเข้าถึงสินค้าชุมชนคุณภาพสูง และได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชนให้มีการกระจายรายได้อีกด้วย”

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือในการสนับสนุน SMEs โลตัส อยู่ในระหว่างการวางแผนดำเนินการโครงการ “มุมสินค้า SME ไทย ถูกใจมหาชน” โดยจะจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า SMEs ในระยะยาว ภายในร้านของเทสโก้ โลตัส โดยกระทรวงพาณิชย์ จะให้ความอนุเคราะห์ในการสรรหาและคัดเลือกสินค้าและผู้ประกอบการ SMEs จากทั่วประเทศ รวมถึงสินค้า OTOP Select ที่มีชื่อเสียงของแต่ละพื้นที่และเป็นที่ต้องการของตลาด