ยูโอบี ประเทศไทย จัดทำโครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love

ยูโอบี ประเทศไทย จัดทำโครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love
ยูโอบี ประเทศไทย จัดทำโครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดทำ โครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love นำพนักงานจิตอาสา 120 คนร่วมอ่านและลงเสียงนิทานจำนวน 100 เรื่อง สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตา

นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้วิธีการเรียนการสอนของเด็กเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบดิจิทัลและออนไลน์มากขึ้น ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของภาพและการเคลื่อนไหว ทำให้การเรียนรูปแบบนี้ไม่เหมาะสมกับเด็กผู้พิการทางสายตา เราจึงต้องการขจัดอุปสรรคในการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนได้สัมผัสกับเรื่องราวที่น่าค้นหาและสนุกสนานเมื่อได้ฟังนิทานเสียงเหล่านี้ เราหวังว่าโครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love จะช่วยเปิดโลกแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ได้”

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดทำ โครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดทำ โครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love

สร้างห้องสมุดหนังสือเสียง

เพื่อให้นิทานเสียงสามารถกระตุ้นและเสริมสร้างจินตนาการของเด็กๆ ให้ดีที่สุด ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท กล่องดินสอ จำกัด จัดเวิร์กช็อปเพื่อแนะนำพนักงานจิตอาสาของยูโอบีถึงเทคนิควิธีการใช้เสียง การเล่าเรื่อง การเตรียมความพร้อม และสิ่งที่ควรรู้ก่อนลงมืออ่านและอัดนิทานเสียง หลังจากนั้นจะนำไปเสริมแต่งด้วยเสียงประกอบและดนตรีในเนื้อเรื่องเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเด็กๆ โดยได้สามผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการใช้เสียงเพื่อการแสดงและการเล่านิทานสำหรับเด็กมาร่วมเวิร์กช็อป ได้แก่

  • ศิรเมศร์ อัครภากุลเศรษฐ์ นักพากย์ Voice Trainer และอาจารย์สอนการแสดง
  • ทัพอนันต์ ธนาตุลยวัฒน์ นักแสดง และ Voice Trainer
  • ณิชา รอดอนันต์ นักแสดง นักเล่านิทาน และผู้ก่อตั้งคณะละครปู๊นปู๊น
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดทำ โครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดทำ โครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love

โครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love จะนำนิทานเสียงจำนวน 100 เรื่อง พร้อมชุดดินเบาสำหรับปั้น ไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดรวม 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตามีโอกาสได้รับฟังนิทานเสียงอย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ถ่ายทอดจินตนาการจากการฟังออกมาเป็นศิลปะงานปั้น นอกจากนี้ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จะมอบหนังสือนิทานเสียงในโครงการทั้ง 100 เรื่อง ให้แก่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ (Daisy Thailand Project) โดยเด็กผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศสามารถเข้าถึง รับฟัง และดาวน์โหลดนิทานเสียงได้จากแอพพลิเคชั่น Tab2Read และบริการสายด่วน 1414 Plus โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดทำ โครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดทำ โครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love
ยูโอบี ประเทศไทย จัดทำโครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love
ยูโอบี ประเทศไทย จัดทำโครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love