APM talks เปิดเวทีแชร์ประสบการณ์ การจัดทำแผนธุรกิจ จากผู้บริหารตัวจริง 

APM talks เปิดเวทีแชร์ประสบการณ์ การจัดทำแผนธุรกิจ จากผู้บริหารตัวจริง 
APM talks เปิดเวทีแชร์ประสบการณ์ การจัดทำแผนธุรกิจ จากผู้บริหารตัวจริง 

APM talks เปิดเวทีแชร์ประสบการณ์ การจัดทำแผนธุรกิจ จากผู้บริหารตัวจริง 

Business Plan หรือการจัดทำแผนธุรกิจ ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการในยุคนี้ ทำให้การดำเนินธุรกิจใช้เป็นเข็มทิศในการเดินสู่เป้าหมาย อีกทั้งสามารถช่วยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเพื่อการปรับตัวของธุรกิจได้ ซึ่งจะทำให้กิจการมีโอกาสพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ รวมถึงยังช่วยลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจได้ด้วยเช่นกัน

วันนี้ APM talks จะมาร่วมแบ่งปันข้อมูล Sharing For IPO “Business Plan” โดย คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสุมาลี บำรุงชาติอุดม Capital Market Advisor และ คุณสุริยา ธรรมธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)

สามารถติดตามรับชมได้ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ทาง Youtube : APM CHANNEL และ Facebook : APM CHANNEL