ACE เซ็นสัญญา PPA โรงไฟฟ้า SPP Hybrid กำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์

ACE เซ็นสัญญา PPA โรงไฟฟ้า SPP Hybrid กำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์
ACE เซ็นสัญญา PPA โรงไฟฟ้า SPP Hybrid กำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์

ACE เซ็นสัญญา PPA โรงไฟฟ้า SPP Hybrid กำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์

วันที่ 13 ม.ค. 64 นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง (SPP Hybrid คลองขลุง) จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งใช้พลังงานชีวมวลร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 20 เมกะวัตต์ ดำเนินการโดยบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (BPP) บริษัทย่อยที่ ACE ถือหุ้นโดยอ้อมสัดส่วน 100% ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ขนาด 13.31 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แบบ Feed-in Tariff (FiT) อายุสัญญา 20 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

“ปี 2564 นี้ บริษัทคาดหวังว่าโครงการโรงไฟฟ้าในมือจำนวนมากจะทยอยได้รับการเซ็น PPA จนครบถ้วนและเริ่มก่อสร้างได้เป็นส่วนใหญ่ โดยมีข่าวดีแรกต้อนรับการเปิดศักราชด้วยการเซ็น PPA โรงไฟฟ้า SPP Hybrid คลองขลุง ที่คาดจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสแรกปีนี้ โดยคาดจะแล้วเสร็จและเปิด COD ในปี 2565 ส่วนโรงไฟฟ้า SPP Hybrid อีก 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 73 เมกะวัตต์ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ คาดการณ์ว่าอีกไม่นานน่าจะมีข่าวดีของการเซ็น PPA ทยอยตามออกมาเช่นกัน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE กล่าว

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid คลองขลุง ตั้งอยู่ติดกับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP คลองขลุง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งเป็นโครงการของบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (ACP) อีกบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัท ทำให้ปัจจุบัน ACE มีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและเตรียมก่อสร้างในพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รวม 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.9 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ การที่กระทรวงพลังงานมีแผนจะเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง 150 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ ในปี 2564 นั้น ACE มีความพร้อมเต็มที่ในการเข้าร่วมประมูลเพราะ “โรงไฟฟ้าชุมชน” และ “โรงไฟฟ้าขยะชุมชน” ถือเป็นโรงไฟฟ้าประเภทที่ ACE มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ รวมทั้งมีผลงานในอดีตจำนวนมากที่เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จ ทำให้มั่นใจว่าจะได้รับสิทธิการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมจากการเข้าร่วมประมูลดังกล่าวด้วย