ปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับอิตัลไทย จัดโครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD

ปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับอิตัลไทย จัดโครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD
ปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับอิตัลไทย จัดโครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD

ปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับอิตัลไทย จัดโครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD

วันที่ 24 พ.ย. 2563 นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอิตัลไทย เปิดเผยว่า ด้วยกลุ่มบริษัทอิตัลไทยเล็งเห็นว่า การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่หยุดไม่ได้ เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ประกอบกับเชื่อมั่นในศักยภาพเยาวชนไทยว่า ถ้าได้รับการปลูกฝังแนวคิดที่ดี และมีเวทีให้ได้แสดงออกจะผลิตไอเดียใหม่ๆ เพื่อสังคมได้อีกมากมาย จึงเป็นที่มาของโครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD : THE POWER OF YOUNG GENERATION ซึ่งจัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมืออันดีจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับอิตัลไทย จัดโครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD
ปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับอิตัลไทย จัดโครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD

ทั้งนี้ นักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 40 คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฯ จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบความคิด วิธีพัฒนาธุรกิจและการต่อยอดสู่สังคมชุมชน เพื่อส่งไอเดียธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ด้านคุณภาพชีวิตคนเมืองและสังคมสูงวัยเข้าประกวดในโครงการฯ

สำหรับ ทีมชนะเลิศปีนี้ประกอบด้วย 1. ทีม Easy Time Machine นำเสนอไอเดียแอพพลิเคชั่นสำหรับการเข้าชมงานศิลปะทางไกล โดยไม่ต้องเดินทาง ใช้ง่ายไม่ซับซ้อน เหมาะกับผู้สูงอายุ รวมถึงคนทุกวัยที่สนใจงานศิลปะ หรือ การประมูลโบราณวัตถุ และ 2. ทีม Smart Bus นำเสนอไอเดียแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อรถเมล์อัจฉริยะ ช่วยให้ทราบเวลาที่รถเมล์จะวิ่งถึงป้าย และส่งแจ้งว่าเหลือว่างกี่ที่ รวมถึงสแกนใบหน้าผู้โดยสารเพื่อตัดเงินอัตโนมัติ

นอกจากเงินรางวัล 10,000 บาทที่แต่ละทีมได้รับแล้ว กลุ่มบริษัทอิตัลไทยยังมีความสนใจที่จะนำผลงานของทีมเข้าประกวดไปพัฒนาต่อยอดเป็นรูปธรรมในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างพูดคุยกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับอิตัลไทย จัดโครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD
ปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับอิตัลไทย จัดโครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD

ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดกว้าง ไม่เบรกไอเดียใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ถือเป็น CSR มิติใหม่จากเดิมที่มักมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม แต่โครงการนี้มุ่งพัฒนาคนที่เป็น “ทรัพยากรที่สำคัญสูงสุด” และยังเป็นยิ่งกว่า CSR แต่เป็น CSV : Corporate Share Value คือ ใช้ความเก่งของธุรกิจอิตัลไทยคืนสู่สังคม และกลับมาเป็นความยั่งยืนของอิตัลไทยในระยะยาว ซึ่งควรมีการเผยแพร่วิธีคิดจาก CSR เป็นการทำ CSV แบบนี้สู่สังคมมากๆ จะทำให้ภาพรวมของการพัฒนาคนของประเทศเราดีขึ้น

อนึ่ง โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มบริษัทอิตัลไทยดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ ITALTHAI DREAM IT FORWARD มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความมุ่งมั่นเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต