ทีเส็บ ชูนวัตกรรมตอบโจทย์ผู้ประกอบการ พร้อมประกาศผู้ชนะ Thailand’s MICE Startup ปี 3

ทีเส็บ ชูนวัตกรรมตอบโจทย์ผู้ประกอบการ พร้อมประกาศผู้ชนะ Thailand’s MICE Startup ปี 3
ทีเส็บ ชูนวัตกรรมตอบโจทย์ผู้ประกอบการ พร้อมประกาศผู้ชนะ Thailand’s MICE Startup ปี 3

ทีเส็บ ชูนวัตกรรมตอบโจทย์ผู้ประกอบการ พร้อมประกาศผู้ชนะ Thailand’s MICE Startup ปี 3

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563 คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า โครงการ ‘Thailand’s MICE Startup’ ในปีนี้มีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมไมซ์ และต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ การระบาดของโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลกต้องปรับตัว นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถทางการแข่งขัน ขณะเดียวกัน ก็เป็นการส่งเสริมศักยภาพของสตาร์ตอัพไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก

“ทีเส็บเราเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่มีส่วนช่วยในการซัพพอร์ต GDP ของประเทศประมาณ 1% แต่เรามองในเรื่องของการพัฒนาในต่างจังหวัดมากกว่า เราดีใจที่สามารถเป็นตัวกลางที่ช่วยให้เหล่าผู้ประกอบการและนวัตกรรมได้หากันเจอและเดินไปด้วยกันได้” คุณจิรุตถ์ กล่าว

ดังนั้น การประกวดผลงานในปีนี้ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก คือ มีผู้สนใจเข้าร่วมมากถึง 23 ทีม โดย ผลการตัดสินปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ คือ NewMediaX จับคู่กับ ผู้จัดงาน Thailand Toy Expo รับเงินรางวัล 400,000 บาท เป็นผลงานด้าน Hybridsolution

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Loops จับคู่กับผู้ประกอบการ MICE Communication รับเงินรางวัล 200,000 บาท เป็นผลงาน Vanpooling for Mega Sport Events เพื่อแก้ปัญหาที่จอดรถและระบบจราจรให้กับผู้เข้าร่วมงานในการจัดงานเมกะอีเว้นต์ด้านกีฬา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง Alto Tech จับคู่กับผู้ประกอบการ SYN Hotel รับเงินรางวัล 100,000 บาท เป็นผลงานด้านการประหยัดพลังงานโดยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วย

โดย องค์กรพันธมิตรที่เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการ ‘Thailand’s MICE Startup’ มาตั้งแต่ปีแรก จนถึงปีที่ 3 ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)

ทีเส็บ ชูนวัตกรรมตอบโจทย์ผู้ประกอบการ พร้อมประกาศผู้ชนะ Thailand’s MICE Startup ปี 3
ทีเส็บ ชูนวัตกรรมตอบโจทย์ผู้ประกอบการ พร้อมประกาศผู้ชนะ Thailand’s MICE Startup ปี 3

โดย คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า “เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพและผลักดันผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โครงการนี้ถือเป็นเวทีที่เฟ้นหานวัตกรรมดีๆ เพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถและแก้ไขปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างแท้จริง รวมถึงเปิดโอกาสให้นวัตกร (Innovator) และบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Tech Entrepreneurs) ได้เรียนรู้แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลงาน ขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงต่อยอดไปสู่การร่วมลงทุน ภายใต้ความร่วมมือของการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมีความพร้อมในด้านต่างๆ”

คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวถึงการประกวดในปีนี้ว่า “เวทีนี้ถือเป็นเวทีในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง โครงการนี้นอกจากจะได้สินค้าและบริการที่มีไอเดียใหม่ๆ นำมาต่อยอดให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยแล้วนั้น ยังแจ้งเกิดสตาร์ตอัพหน้าใหม่ เราพร้อมสนับสนุน ผลักดันกลุ่มเครือข่ายเหล่านี้ผ่านโครงการและเครื่องมือต่างๆ ที่ทางสำนักงานมีอยู่ อาทิ โครงการ depa Accelerator โครงการ Tech Tycoon เราต้องการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยให้อยู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กล่าวว่า อุตสาหกรรมไมซ์ “สร้าง” และ “ใช้” “นวัตกรรม” ที่เน้นการบริการที่มีคุณค่าสูงและรูปแบบที่ไม่ตายตัว เพื่อสร้างความพึงพอใจในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เช่น การจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ ทำให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์” ในระดับนานาชาติ