4 เทรนด์ใหม่ธุรกิจขายตรงสร้างโอกาสด้วย Digital Platform

4 เทรนด์ใหม่ธุรกิจขายตรงสร้างโอกาสด้วย Digital Platform
4 เทรนด์ใหม่ธุรกิจขายตรงสร้างโอกาสด้วย Digital Platform

4 เทรนด์ใหม่ธุรกิจขายตรงสร้างโอกาสด้วย Digital Platform

ธุรกิจขายตรงจะอยู่รอดได้อย่างไร? ท่ามกลางการแข่งขันสูงและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป แม้ตลาดนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 7 หมื่นล้านบาท แต่ก็เกิดผู้เล่นหน้าใหม่ขึ้นมามากมาย ดังนั้น โอกาสที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสามารถทำได้อย่างไร
#ธุรกิจขายตรง
#bangkokbank #bangkokbanksme #sme

ในช่วงตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบธุรกิจขายตรงไม่เพียงแต่ “ดิจิทัล ดิสรัปชั่น” ที่เข้ามาท้าทายกระบวนการของธุรกิจขายตรง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งรุนแรงเท่านั้น แต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งทุบธุรกิจขายตรงในไทยสะเทือนอย่างหนัก ส่งผลทำให้ธุรกิจขายตรงต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 ผู้ประกอบการรายเล็ก-ใหญ่ต่างเปิดสมรภูมิรบตลาดขายตรงแนวใหม่ คือรุกตลาดออนไลน์เต็มสตรีมรับสังคมวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

วิกฤตครั้งนี้นับว่ารุนแรงมากที่สุด ทำให้ภาพรวมอุตสาหกรรมขายตรงที่มีมูลค่าตลาด 70,000 ล้านบาท ทรุดหนักตามไปด้วย แต่วิกฤตย่อมมากับโอกาสเสมอ เนื่องจากจะกระตุ้นให้ประชาชนที่ตกงาน หรือผู้มีงานทำประจำเริ่มมองหาอาชีพที่สองเพื่อหารายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปี 2564 มีแนวโน้มเกิดการแข่งขันรุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อนำพาทีมงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือออนไลน์บนดิจิทัลแพลตฟอร์มให้พร้อมรับมือและทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดทั้งเพื่อพัฒนาและตอบโจทย์นักธุรกิจและสมาชิกได้รับการบริการอย่างตรงจุดที่สุด

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

4 เทรนด์ใหม่ที่ธุรกิจขายตรงต้องเร่งปรับตัวสู่ New Normal

ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงสามารถพยุงตัวให้อยู่รอดได้นั้น คุณสมชาย หัชลีฬาหา นายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) ให้ความคิดเห็นว่า ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวสู่การทำธุรกิจขายตรงให้เข้ากับเทรนด์ใหม่ 4 อย่าง คือ

1. New Cash ซึ่งทุกวันนี้ธุรกรรมทุกอย่างกำลังถูกซื้อผ่านดิจิทัลทั้งหมด หรือเรียกว่า New Money คือเป็นการใช้เงินแบบดิจิทัลแทนการใช้เงินสด

2. New Sharing เกิดการทำแชริ่งรูปแบบใหม่ ที่แชร์เรื่องของการสร้างประโยชน์ของบ้านเรือนชุมชนมากกว่าการแชร์แบบเดิมๆ ที่แชร์ค่าใช้จ่าย ค่ารถ ค่าบ้าน

3. New Brand สร้างแบรนด์ใหม่ เนื่องจากแบรนด์เก่าไม่สามารถใช้ได้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องหาแบรนด์ใหม่ๆ เข้ามาเพื่อดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับค่านิยม ซึ่งไม่ได้มองเรื่องความโก้หรู แต่นึกถึงเรื่องของประโยชน์มากกว่า

4. New Society การเกิดขึ้นของสังคมยุคใหม่ หรือการเปลี่ยนจากสังคมฟุ่มเฟือยสู่สังคมที่ประหยัดมากขึ้น ผู้บริโภคเริ่มหันมาเก็บเงินเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขายตรงจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ New Normal ใหม่ทั้ง 4 รูปแบบให้ตรงกับความต้องการใหม่ผ่าน 3 หัวใจหลัก คือ เรื่องของสุขภาพ ความเป็นอยู่ และเรื่องของอาชีพ ซึ่งธุรกิจขายตรงจำเป็นต้องตอบโจทย์ทั้ง 3 ประการดังกล่าว คือไม่ใช่เพียงขายอย่างเดียวหากแต่ยังหมายรวมถึงให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงการประกอบอาชีพ การเข้าถึงสินค้าสุขภาพที่ดี และการใช้ชีวิตต่อไป เหล่านี้คือการขายตรงยุคใหม่ที่ต้องตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่เช่นกัน 

แพลตฟอร์มออนไลน์หัวใจหลักทำธุรกิจยุคปัจจุบัน

แม้สภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม แต่ นพ.กฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM มองว่ามันเป็นวัฏจักรของการดำเนินธุรกิจที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องพบเจอ ทว่าหากปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็สามารถอยู่รอดได้

โดยเฉพาะการมุ่งเน้นพัฒนาระบบ Digital Platform ใช้เครื่องมือออนไลน์ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่าย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ การจัดประชุมผู้นำทางธุรกิจผ่าน Zoom เพื่อสอนทักษะการสร้างและรักษาทีมงาน สอนการสร้างแบรนด์ส่วนตัว ทำอย่างไรให้แบรนด์มีเสน่ห์ และโชว์ผลลัพธ์ความสำเร็จต่างๆ ให้เห็น เพื่อนำไปสู่การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยสิ่งที่เป็นแก่นหรือหัวใจหลักสำคัญของการบริหารงาน คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน

“ภาพรวมธุรกิจขายตรงของไทย มีมูลค่าประมาณ 70,000 ล้านบาท ทำให้ยังคงแข่งขันรุนแรงและต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการที่มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเล่นในตลาดขายตรงมากขึ้น ทุกรายต้องเร่งปรับตัว หากปรับตัวไม่ได้ธุรกิจก็จะไปต่อไม่รอด ทำให้ช่วงเวลานี้ธุรกิจ Network Marketing ยังมีโอกาสที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค การสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์จึงเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน”

ยกระดับทรัพยากรบุคคลผ่านเครื่องมือไฮเทค

การสร้างแบรนด์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับนักธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ภายใต้หลักการกำกับดูแลธุรกิจให้มีมาตรฐาน มีระบบสนับสนุนธุรกิจที่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคคลให้มีภาวะผู้นำ การให้ความรู้ที่ถูกต้องในการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่น และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ

รวมถึงการฝึกอมรมให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยสถาบัน Successmore Leadership Academy (SLA) ที่ช่วยยกระดับศักยภาพและความสำเร็จ โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งด้าน Mindset, Toolset, Skillset และ Teamwork เพื่ออัพเกรดความรู้ ความสามารถ และทักษะของทีมงาน ให้ผู้นำทางธุรกิจมาใช้ต่อยอดในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นจุดแข็งของผู้ประกอบการขายตรง ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดยุค New Normal ได้

ในยุค New Normal ธุรกิจขายตรงต้องมีแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันในทุกภาคส่วน เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากแผนงานแล้ว ตัวผลิตภัณฑ์ก็มีความจำเป็นจะต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มเข้าไปในตัวสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 

6 กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์มาแรงจากกระแส New Normal

เจาะคน Gen Now ผู้บริโภคยุคโควิดที่ธุรกิจต้องเข้าใจ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน
1333