เทสโก้ โลตัส-กระทรวงพาณิชย์ เปิดพื้นที่ให้ SMEs 300 ราย ขายสินค้าฟรี!

เทสโก้ โลตัส-กระทรวงพาณิชย์ เปิดพื้นที่ให้ SMEs 300 ราย ขายสินค้าฟรี
เทสโก้ โลตัส-กระทรวงพาณิชย์ เปิดพื้นที่ให้ SMEs 300 ราย ขายสินค้าฟรี

เทสโก้ โลตัส-กระทรวงพาณิชย์ เปิดพื้นที่ให้ SMEs 300 ราย ขายสินค้าฟรี! ฝ่าวิกฤตโควิดประเดิม 4 สาขาแรก 5-15 พฤศจิกายนนี้ ก่อนขยายโครงการเพิ่มเติมในอนาคต

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ธุรกิจ SMEs คือหัวใจสำคัญของธุรกิจฐานรากในประเทศไทย เพราะมีบทบาทสำคัญในการจ้างงาน กระจายรายได้ และเป็นฐานการผลิตที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SMEs กว่า 3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ประกอบการในประเทศไทยทั้งหมด

เทสโก้ โลตัส-กระทรวงพาณิชย์ เปิดพื้นที่ให้ SMEs 300 ราย ขายสินค้าฟรี
เทสโก้ โลตัส-กระทรวงพาณิชย์ เปิดพื้นที่ให้ SMEs 300 ราย ขายสินค้าฟรี

ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านการผลิตและการตลาดให้กับ SMEs ไทย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วนรวมถึง SMEs ด้วย จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับเทสโก้ โลตัส ในการจัดโครงการ “ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน” ขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้คัดสรรผู้ประกอบการสินค้า OTOP Select และผู้ประกอบการ SMEs จากทั่วประเทศ 300 ราย มาจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าให้กับผู้บริโภคหน้าห้างเทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมโครงการ

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เทสโก้ โลตัส ได้วางพันธกิจของเราเอาไว้ 3 ประการ กล่าวคือ หนึ่ง ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อนพนักงาน สอง มีสินค้าจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการในราคาที่ยุติธรรม และ สาม ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ภายใต้พันธกิจข้อที่ 3 นี้ จึงเป็นที่มาของโครงการ “ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน”

เทสโก้ โลตัส-กระทรวงพาณิชย์ เปิดพื้นที่ให้ SMEs 300 ราย ขายสินค้าฟรี
เทสโก้ โลตัส-กระทรวงพาณิชย์ เปิดพื้นที่ให้ SMEs 300 ราย ขายสินค้าฟรี

ในเบื้องต้น โครงการ “ตลาด SME ไทย ถูกใจมหาชน” จะดำเนินการใน 4 สาขาทั่วประเทศ กล่าวคือ เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4, เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1, เทสโก้ โลตัส สาขาตราด และ เทสโก้ โลตัส สาขาอุบลราชธานี และจะพิจารณาขยายโครงการครอบคลุมสาขาอื่นๆ ในอนาคต

เทสโก้ โลตัส-กระทรวงพาณิชย์ เปิดพื้นที่ให้ SMEs 300 ราย ขายสินค้าฟรี
เทสโก้ โลตัส-กระทรวงพาณิชย์ เปิดพื้นที่ให้ SMEs 300 ราย ขายสินค้าฟรี

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือในการสนับสนุน SMEs เทสโก้ โลตัส อยู่ในระหว่างการวางแผนดำเนินการโครงการ “มุมสินค้า SME ไทย ถูกใจมหาชน” โดยจะจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า SMEs ในระยะยาว ภายในร้านของเทสโก้ โลตัส โดยกระทรวงพาณิชย์ จะให้ความอนุเคราะห์ในการสรรหาและคัดเลือกสินค้าและผู้ประกอบการ SMEs จากทั่วประเทศ รวมถึงสินค้า OTOP Select ที่มีชื่อเสียงของแต่ละพื้นที่และเป็นที่ต้องการของตลาด

เทสโก้ โลตัส-กระทรวงพาณิชย์ เปิดพื้นที่ให้ SMEs 300 ราย ขายสินค้าฟรี
เทสโก้ โลตัส-กระทรวงพาณิชย์ เปิดพื้นที่ให้ SMEs 300 ราย ขายสินค้าฟรี