EXIM BANK จับมือ ธอส. ยกระดับงานตรวจสอบภายใน

EXIM BANK จับมือ ธอส. ยกระดับงานตรวจสอบภายใน ด้วยระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ
EXIM BANK จับมือ ธอส. ยกระดับงานตรวจสอบภายใน ด้วยระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ

EXIM BANK จับมือ ธอส. ยกระดับงานตรวจสอบภายใน ด้วยระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายฉัตรชัย ศิริไล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (Audit Support System: A2S) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ในการแบ่งปันความรู้จากการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ธอส. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

EXIM BANK จับมือ ธอส. ยกระดับงานตรวจสอบภายใน ด้วยระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ
EXIM BANK จับมือ ธอส. ยกระดับงานตรวจสอบภายใน ด้วยระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ